2010 Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başarılı Projeler

2010 Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başarılı Projeler

Kitapçık içerisinde kalkınma ajansları ve Ankara Kalkınma Ajansı hakkında kısaca bilgi verilirken, 2010 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı hakkında istatistikler sunulmakta, ayrıca desteklenmeye hak kazanan projelere dair özet bilgiler verilmektedir.

9 Temmuz 2010’da Genel Sekreter’in göreve başlaması ile başlayan süreçte, 2010 yılı Ankara Kalkınma Ajansı için yoğun ve başarılı bir yıl olarak geride kalmıştır. Bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkılmış ve uzman personelin çalışmaya başlaması sağlanmıştır. Bu süreçten sonra tüm ajans personeli büyük bir özveriyle çalışmış ve Ankara’yı ileriye taşıyacak projelerin hızla hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla 2010 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı hazırlıklarına yoğunlaşmıştır.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 2010 yılının son günlerinde duyurulmuş ve Ankaralılardan yoğun ilgi görmüştür. Kısa başvuru süresine rağmen 130 proje teklifi alınan programda yapılan değerlendirmeler sonucunda, kısıtlı bütçeye rağmen 17 projenin desteklenmesi sağlanmıştır.Öte yandan, bölgesel kalkınma stratejilerinin temelini oluşturan Ankara Bölge Planı hazırlık çalışmaları Ajansımız koordinasyonunda büyük bir hızla devam etmektedir. Bu çerçevede mevcut duruma dair veriler toplanıp yayımlanmış ve uzman personelimizin ziyaretleriyle tüm paydaşların plan çalışmalarında aktif rol almalarının önü açılmıştır. Ajansımız, önümüzdeki dönemde katılımcılığı sağlarken çalışmaları hızlandırmaya odaklanmakta ve bölge planını en kısa zamanda tamamlamayı hedeflemektedir. Ankara Kalkınma Ajansı olarak Ankara’nın kalkınmasına öncülük edeceğine inandığımız ve farklı kurumlarca farklı alanlarda gerçekleştirilecek bu projelerin Ankara’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Saygılarımla

Doç. Dr. Asım BALCI
Genel Sekreter