Yaşlılık Haritası

Ankara Üniversitesi (AÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM), başkentin yaşlı yoksulluğu haritasını çıkardı. Araştırmaya göre, Ankara'da en yoksul yaşlılar Altındağ'da yaşıyor. Altındağ'daki yaşlıların yarıya yakınının bir okul bitirmedikleri ortaya çıktı.

YAŞAM'IN araştırmasında, Altındağ'da yaşayan ve sağlık güvencesi olarak yeşil karttan yararlanan yaşlıların oranının yüzde 20'yi bulduğu tespit edilirken, bu oranın diğer ilçelere göre en yüksek düzeyde olduğu saptandı. Başkentteki yaşlıların dörtte üçü huzurevinde kalmayı kesinlikle istemiyor.

İşte başkentin 'Yaşlı Yoksulluğu Haritası'

'Başkentin Yaşlı Yoksulluğu Haritası' ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre, Ankara'da en yoksul yaşlılar Altındağ'da yaşıyor. Başkentte yaşlıların yüzde 76'sı apartman dairesinde oturuyor, yaklaşık yüzde 15'inin otomobili bulunuyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) tarafından Ankara'da yedi merkez ilçede yapılan araştırmada, başkentin yaşlı yoksulluğu haritasını çıkarıldı. Araştırmaya göre en yoksul yaşlılar Altındağ'da yaşıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Ankara'da Yaşlı Yoksulluğu: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ihtiyaçların Analizi' konulu proje, Ankara'nın Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Sincan, Etimesgut ilçelerinde yaşayan 65-89 yaşları arasında 2 bin 522 yaşlıyla görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarını değerlendiren YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, yaşlılık döneminde özellikle emekliliğin, gelirin azalmasına ve alışılmış toplumsal statünün kaybına, ilişkilerin ve etkileşimlerin değişimine yol açtığını belirtti. Özmete, araştırmada elde edilen sonuçların Ankara'da yaşlı yoksulluğunun önlenmesi, yaşlılara yönelik hizmetlerin planlanması ve uygulanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yaşlıların yüzde 95'i çalışmıyor

Araştırma sonuçlarına göre, Ankara'daki yaşlı nüfusun yüzde yüzde 69.9'unu erkekler, yüzde 30.1'ini kadınlar oluşturuyor. Bunların yüzde 65'i evli, yüzde 97'si çocuk, yüzde 93'ü torun sahibi. Yüzde 21'i okuma-yazma bilmiyor, yüzde 49'u ilköğretim düzeyindeki bir okuldan mezun. Başkentteki yaşlı nüfusun, yüzde 95'i çalışmıyor, yüzde 91'i sağlık güvencesine sahip. Başkent yaşlılarının yüzde 91'i sağlık durumlarını 'iyi' olarak tanımlıyor. Araştırma, yaşlıların yaşadıkları eve ilişkin farklı sonuçlar da ortaya koydu. Buna göre, başkentin merkez ilçelerindeki yaşlıların yüzde 76'sı apartman dairesinde oturuyor.

Yarıdan fazlası gelirinden memnun

Araştırmada, yaşlıların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanma düzeyine göre yoksulluk durumları da irdelendi. Buna göre, araştırma kapsamında bulunan ve kirada oturan yaşlıların yüzde 35'i 250 TL ve daha az, yüzde 25'i 351-450 TL arasında, yüzde 19'u 251-350 TL arasında, yüzde 13'ü 451-550 TL arasında kira bedeli ödüyor. Yaklaşık yüzde 15'inin otomobili bulunuyor. Araştırma kapsamındaki yaşlılardan dengeli beslenmek amacıyla gerekli gıda ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri için gelirlerinin yeterli olup olmadığını değerlendirmeleri istendiğinde, yüzde 52'si gelirlerini yeterli bulurken, yüzde 48'i ise yeterli bulmuyor. YAŞAM'ın araştırması, ilçeler bazında incelendiğinde, bulguların Altındağ'daki yaşlıların yoksulluğuna işaret ettiğini ortaya koydu. Altındağ hariç Ankara'nın tüm merkez ilçelerinde yaşayan yaşlıların genel olarak ilköğretim düzeyinde bir okuldan mezun oldukları belirlenirken, sadece Altındağ'da yaşayan yaşlıların yarıya yakınının bir okul bitirmedikleri ve okur-yazar olmadıkları ortaya çıktı. Araştırmada, Altındağ'da yaşayan ve sağlık güvencesi olarak yeşil karttan yararlanan yaşlıların oranının yüzde 20 ve herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan yaşlıların oranının yüzde 9 olduğu tespit edilirken, bu oranın diğer merkez ilçelere göre en yüksek düzeyde olduğu saptandı. Altındağ'da yaşlıların kendilerini bakıma muhtaç ya da hasta olarak tanımlamaları; doktor, hastane, ilaç gibi sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadıkları belirlendi. Araştırmaya göre, Altındağ hariç Ankara'nın tüm merkez ilçelerinde yaşayan yaşlıların genel olarak apartman dairesinde otururken, Altındağ'da yaşayan yaşlıların çoğunluğu gecekonduda yaşıyor ve yüzde 19'una denk gelen çok az bir bölümü apartman dairesinde oturuyor.

Küpürler