Türk ve Suriyeli İş Kadınlarından İstihdam Odaklı Çalıştay

Türk ve Suriyeli İş Kadınlarından İstihdam Odaklı Çalıştay

Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 24-25 Nisan tarihlerinde Ankara İl Göç İdaresi, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Türkmen, Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği (TÜGÖDER) organizasyonunda mevcut durum analizi ve ortak yol haritası belirleme adına "İstihdam Odaklı Türkiyeli ve Suriyeli İş Kadınları Çalıştayı" düzenlendi.  Türk ve Suriyeli iş kadınlarını bir araya getiren çalıştayda, iki ülkeden iş kadınlarının ortak iş yapabilecekleri sektörler belirlendi.

Çalıştayın açılış konuşmalarını gerçekleştiren KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Göknur ATALAY, Ankara İl Göç İdaresi  Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı Tuğba UYLAŞ ile Ankara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanı Ahmet ARVAS konu olarak ilk kez gerçekleştirilen çalıştayın önemini vurguladılar. Çalıştayın ikinci gününe katılım sağlayan Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı konuşmada dost ve kardeş ülkelerin ticari ve ekonomik alanda birbirine destek vermelerinin önemine değinerek,  ATO’nun üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Ortak bir yol haritası belirlemek amacıyla düzenlenen çalıştayda sosyolojik ve ekonomik olarak önemli tespitlerde bulunuldu. Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de kadın olmanın zor olduğunun anlatıldığı çalıştayda, bu zorluğun göç eden iş kadınları için iki kat arttığı vurgulandı. Bu zorluklara rağmen karşılıklı empati ve ulusal-uluslararası fonlara erişim ile birlikte üretip, birlikte güçleneceklerinin altını çizen iş kadınları, sanayi-üretim, eğitim-bilişim-iletişim, dış ticaret, tarım, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde birlikte iş yapma kararı aldılar.

Sosyal Girişimcilik Önemli Bir Platform

Suriyeli göçmen olgusunun avantajlarına odaklanılarak, ülke ekonomisine katma değer oluşturacak yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğu düşünülerek düzenlenen çalıştayda, Suriyeli göçmenlerle ilgili doğru bilinen yanlışların da altı çizildi. Çalıştayda aynı zamanda Suriyeli kadın girişimcilerin ve iş kadınlarının mevcut koşulları belirlendi ve sosyal girişimcilik gibi yeni platformlarla istihdama katkıda bulunabilecekleri konusunda mutabakata varıldı.  

Geçici Barınma Merkezleri Azaltılıyor

Çalıştayda, KAİSDER Başkanı Göknur Atalay, “Birlikte yaşamak ve sorunlara birlikte çözüm bulmak zorundayız” derken, Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Ahmet Arvas “Coğrafya bir kaderdir. Zor bir coğrafyadayız ama iş birliği ile bu zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz” dedi. TÜGÖDER Kurucu Üyesi-Psikolog Dr. Wahiba Chaker ise  çalıştaydaki kazanımların hızla uygulamaya konulacağını anlattı.  

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Vahdet Özkoçak’ın adli vakaların azalmasının, kadın istihdamı ile ilgili üretilecek projelere bağlı olduğunu söylediği çalıştayda,   Göç İdaresi Uzmanı Gazme Furtun, Türkiye’de 3.6 milyon Suriyeli göçmenin kayıtlı olduğunu, geçici barınma merkezlerinin azaltılmasına ilişkin bir politika izlendiğini vurguladı.

Ankara İl Göç İdaresi’nden Uzman Tuğba Uylaş, Suriyeli göçmenlere maaş bağlandığı gibi söylentilerin doğru olmadığını anlatırken,  sığınmacıların ülkelerine dönseler de dönmeseler de, nitelik ve yeterliliklerinin devam ettirmeleri için doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi gerektiğini bildirdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ali Zafer Sağıroğlu,  yanlış bilinenin aksine, Suriyeli göçmenlerin sanayi bölgelerinde kayıtlı ekonomiye geçiş konusunda büyük katkıları olduğunu söyledi.

Dezavantajlar, Avantaja Dönüşüyor

Çalıştayda ayrıca Katar Fonu SILA’nın Yardım Koordinasyon Birimi (ACU) aracılığıyla,  Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de kalifiye eleman olarak yetiştirilmelerine yönelik olarak; Ankara’daki işyerlerine destek vermesi konusunda bir protokol imzalandı.

Dünyada ‘ilk’ olma özelliğini taşıyan çalıştay tartışma ve sonuçlarının, hem iş kadınlarının sorunlarının çözümü için rehber olması hem de göç olgusunun yarattığı dezavantajların, avantaja dönüşmesini sağlaması bekleniyor.