TTGV, Kıvılcım Programı kapsamında Türkiye’deki İşletmelerin İnovasyon Çalışmalarına Destek Oluyor!

TTGV, Kıvılcım Programı kapsamında Türkiye’deki İşletmelerin İnovasyon Çalışmalarına Destek Oluyor!

TTGV, bu yıl hayata geçirdiği Kıvılcım Programı ile; Türkiye’deki işletmelerin inovasyon çalışmalarını desteklemek üzere; işletmelerin inovasyon süreçlerinde kullanabilecekleri yeni yöntemlerin ve uygulamaların yayılmasını ve inovasyon süreçlerindeki bilgi ve tecrübenin daha geniş bir ağ ile paylaşılmasını hedefliyor; inovasyon yapanların birlikte öğrenebilecekleri araç ve ortamları hazırlıyor ve paylaşların katılımı ile hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Eylül ayı içerisinde TTGV tarafından Ankara, Bursa ve İstanbul’da çeşitli Kıvılcım Programı etkinlikleri düzenlenecektir. Bunlardan ilki 15 Eylül 2017 tarihinde TTGV Ankara Kıvılcım Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘İş Modeli Tasarımı Semineri’dir. Seminer stratejik yönetim, inovasyon ve ArGe konularında çalışmalar yapan Yöneticiler için hazırlanmıştır.

Etkinlikler ücretsiz olup, etkinlik adı verilerek kayıt yaptırılması gerekmektedir. Çalışmaların verimli geçmesini teminen her firmadan 1 Yöneticinin katılımına olanak sağlanabilecektir.

Kayıt ve bilgi için Cihan Aslan (caslan@ttgv.org.tr, 0 312 265 02 72 /353) ile iletişime geçmeniz rica olunur.