Temmuz Ayı PCM Başvuruları

2018 Yılı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri kapsamında Temmuz ayı başvuruları başladı. Ankara Kalkınma Ajansı uzmanlarınca verilecek eğitim, 25-26 Temmuz tarihlerinde Ajans binasında gerçekleştirilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı, bölgesindeki paydaşların proje yönetim ve yürütme kapasitesini arttırarak hem Ajans mali destek, hem de ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimleri düzenlemektedir. Eğitim, Temmuz ayı içinde 2 gün olarak (25-26 Temmuz 2018) Ajans binasında gerçekleştirilecektir.

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerinde, proje hazırlama yöntemi olarak Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği, Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı kullanılmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde, bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır. Bu kapsamda eğitimlerde;  proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma başlıkları içerilecektir.

Eğitimler yıl boyunca belirli aralıklarla düzenlenmeye devam edecektir. Bir eğitim programı için ortalama katılımcı sayısı 30-40 kişi olarak düşünülmektedir. Aynı eğitim oturumuna bir kurumdan ikiden fazla katılımcı alınamayacaktır. Sistemden kaydı gerçekleşen katılımcılara, eğitim başvurusu sırasında belirtilen e-posta adresi üzerinden eğitim tarihi, saati, programı gibi bilgiler iletilecektir. Kaydı sistem üzerinden alınan katılımcılara bir davet maili gönderilecektir. Tarafımıza bildirilen mail ya da telefon numarasındaki sorunlardan veya kurumumuzdan kaynaklanan bir nedenle ulaşılamayan katılımcılar (sistemden kaydı başarılı olarak alınmış) 25 Temmuz 2018 tarihinde eğitime katılmak üzere saat 09.15’te Ajansımız adresinde bulunmalıdır.

Başvuru

Eğitim için başvurularınızı http://form.techankara.com/egitim-pcm adresinden yapabilirsiniz.