TechAnkara 2018 Yılı Mentörlük Programı Girişimci Başvuruları Açıldı

TechAnkara 2018 Yılı Mentörlük Programı Girişimci Başvuruları Açıldı

Kısa adı “Ankara Girişim Projesi” olan “Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi” 27 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmıştır.

TechAnkara Girişimcilik Merkezi

2016-2017 yıllarında uygulanan proje kapsamında Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek ve genç istihdamının artırılmasına katkı sağlamak üzere kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi" Ankara’da yer alan girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

Ankara girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacına yönelik olarak kurulan merkezin temel amaçları; Ankara’nın öne çıkan sektörlerinin desteklenmesi, güçlü beşeri sermayesinin bu ekosistemi beslemek üzere harekete geçirilmesi ve gerek mevcut gerek potansiyel gelişme alanlarında katma değer yaratma kabiliyetine sahip girişimciliğin eğitim, mentörlük ve ticarileştirme programları ile geliştirilmesidir.

İki Başlıkta Mentorluk Programı

Bu kapsamda, Ankara’nın ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere gerçekleştirilen “Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi” sonuçları dikkate alınarak çizilen girişimcilik yol haritası verileri ışığında; Ankara’da, başta teknoloji odaklı olmak üzere girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak mevcut “mentör havuzu”nun genişletilmesi ve fikir aşamasından büyümeye değin tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla  “Teknoloji Ticarileştirme” ve “Kadın Girişimcilik” başlıkları altında mentörlük programları oluşturulmuştur.

TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nde, girişimciler ve mentörler arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak değer yaratan ve bu paylaşımın sürekliliğini takip eden, etkin girişimci ve mentörlük süreçleri kurgulanmıştır. Tüm girişimcilere açık programlar kapsamında girişimcinin bulunduğu her aşama için farklı mentörlük yaklaşımı benimsenirken, mentör becerilerinin geliştirilmesine yönelik oryantasyon faaliyetleri ile etkin bir deneyim paylaşımı süreci yürütülmektedir. Girişimcilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, hedefe yönelik en doğru eşleştirme Merkez uzmanları aracılığıyla gerçekleştirilirken, mentörlük seansları sonunda girişimciler mentörleri tarafından birçok farklı programa yönlendirilebilmektedir.

Ekosistemin önemli ihtiyaçlarından biri olarak “teknolojinin ticarileştirilmesi”ne yönelik oluşturulan “Teknoloji Ticarileştirme Mentörlük Programı” ile Ankara'daki genç tekno-girişimcilerin ekosistemin önemli aktörlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatına kavuşmaları, geliştirdikleri prototip ya da satışa hazır hale gelmiş olan ürün ve teknolojilerin ticari değer dönüşümünü gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları rehberliğe kavuşmaları hedeflenmektedir..

Kadın Girişimcilik Mentörlük Programı” ile iş fikri aşamasından teknolojisini geliştirdiği ürünün pazarlama ve satışına kadar her düzeyde mentörlüğe ihtiyaç duyan kadın girişimcilerin mentörlük hizmetleri aracılığıyla desteklenmesi hedeflenmektedir.

Başvuru

Programlara başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı (http://www.girisimci.ankaraka.org.tr/tr/portal/mentoring) üzerinden gerçekleştirilecektir. Temmuz 2018 – Ekim 2018 tarihleri arasında mentor ile her biri 4 saatlik toplam 6 seansın gerçekleşmesinin beklendiği programa katılım ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır.

Son Başvuru Tarihleri:

  • Kadın Girişimcilik Mentörlük Programı: 16 Haziran 2018
  • Teknoloji Ticarileştirme Mentörlük Programı: 25 Haziran 2018

Detaylı Bilgi ve İletişim

Sorularınız ve detaylı bilgi talepleriniz için program sorumluları Şeref Furkan Ceylan (sfceylan@ankaraka.org.tr) ve Özgür Sarıca (osarica@ankaraka.org.tr) ile irtibata geçebilir, ayrıca tgm@ankaraka.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Galeri