Stratejik İletişim Planı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın kurumsal kapasitesinin daha da güçlendirilerek 5449 sayılı kanunda belirtilen görevlerin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesinde; açık, katılımcı, kapsayıcı ve etkin bir uygulama yapılmasında rehber olarak hazırlanan işbu Stratejik İletişim Planı’nın önemli bir katkı sağlayacağında hiçbir tereddüt bulunmamaktadır.

Alâaddin YÜKSEL
Ankara Valisi
Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı