Sosyal Sorumluluk Platformu İçin Proje Başvuruları Başladı

Sosyal Sorumluluk Platformu İçin Proje Başvuruları Başladı

Sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayıran/ayırma potansiyeli olan ve doğru proje ortağını arayan şirketler/kamu kurumları/bireysel bağışçılar ile faaliyet gösterdikleri alanlarda uzmanlığa sahip ve faaliyetlerine destek arayan sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı ve böylece sosyal sermayeyi güçlendirmeyi amaçlayan Sosyal Sorumluluk Platformu’nun yenilenen web sitesine www.sosyalsorumluluk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yenilenen web sitesinde sponsor bulmak için sergilenmeye hak kazanan projelere online bağış yapma imkanı getirilmiştir. Ayrıca proje başvuruları; projeyi anlatan başvuru sahibi tarafından çekilen kısa videolarla tanıtılacaktır.

Sivil toplum kuruluşlarının terör mağdurları, gaziler ve şehit yakınları, engelliler / hastalar ve aileleri, kadınlar, çocuklar/gençler, yaşlılar, göçle gelenler, işsizler, yoksullar, kırsal ve kentsel gelişim ve çevre başlıklarında proje fikirlerini gönderebilecekleri platformda, değerlendirme aşamasını geçen proje fikirlerinin filmleri, sponsor ve gönüllü adayları ile buluşturulması hedefleniyor. Platforma www.sosyalsorumluluk.org.tr  adresi “proje başvurusu yap” linkinden, projenizi anlatan videolarınızı yükleyerek proje fikri başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.