PLAN VE PROGRAMLAR

Stratejik İletişim Planı

Ankara Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik İletişim Planı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın kurumsal kapasitesinin daha da güçlendirilerek 5449 sayılı kanunda belirtilen görevlerin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesinde; açık, katılımcı, kapsayıcı ve etkin bir uygulama yapılmasında rehber olarak hazırlanan işbu Stratejik İletişim Planı’nın önemli bir katkı sağlayacağında hiçbir tereddüt bulunmamaktadır.

Alâaddin YÜKSEL
Ankara Valisi
Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Yayını indirmek/okumak için tıklayınız

YAYINLAR
13
ANKARA