ANKARA KALKINMA AJANSI 3. FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLADI

Ankara Kalkınma Ajansı Resmi Web Sitesi, www.ankaraka.org.tr

17.2.2017

2017 “Ankara” 3. Fotoğraf Yarışması

Gerekçe 

Şehirlerin vermek istedikleri mesajları hızlı ve güçlü güçlü bir şekilde insanlara ulaştırması gerekmektedir.

İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında; Ankara’nın kalkınma, üretme dinamiklerinin ve tüm alt bileşenlerinde sahip olduğu potansiyelin tanıtılması, dolayısıyla yeni yatırımların özendirilmesini hedeflenmektedir.

Ankara; üniversitelerin, teknoparkların, organize sanayi bölgelerinin, kültür ve sanat merkezlerinin çok yoğun olduğu ve beşerî sermayesi en güçlü kentimizdir. Savunma sanayii, yazılım, elektronik ve medikal sektörlerinde Türkiye'de başta gelmektedir. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında bölgede öne çıkan ürünleriyle de dikkat çekmektedir.

Temel hedefimiz; Ankara’ya kültür ve tarih tarafından bakarak Ankara’nın tarihi mekânları, müzeleri, vakıf eserleri, türbeleri gibi kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan yönlerinin fotoğraflanarak ortaya çıkartılması olacaktır.

Yarışmada ödül kazanan fotoğraf(lar), Ajans tarafından Ankara’nın tanıtımında kullanılacaktır. Bu kapsamda CD/DVD, sosyal medya vb. platformlarda yaygın erişime sunulacaktır.

Yarışmanın Amacı:

-Ankara’nın ilçelerine ait fotoğraflar;

-Ankara’nın tarihini yansıtan fotoğraflar (Augustus Tapınağı, Julianus Sütunu, Gordion Antik Kenti, Juliopolis Nekropolü, …)

- Ankara’nın doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar (Nallıhan Kuş Cenneti, Çubuk Karagöl, Mavi Göl, Çayırhan, Kızılcahamam Soğuksu Millî Parkı, …)

-Ankara’nın müzeleri, vakıf eserleri, tarihi cami ve türbeleri (Gordion Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Tapduk Emre Türbesi, Tarihi Karacabey Hamamı, …).

Yarışmanın Organizasyonu:

“Ankara” 3. Fotoğraf Yarışması 2017, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmektedir ve yürütülücüğü de Ankara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir.

Yarışma Kategori ve Bölümleri

Yarışmaya katılım dijital (sayısal) kategoride, aşağıda belirtilen üç bölümde gerçekleştirilecektir:

1- Dijital (Sayısal): Lise Öğrencileri (Renkli) > DL: Bu bölüm yalnızca lise öğrencilerinin katılımına açıktır. Türkiye’de bulunan liselerde öğrenim görmekte olan öğrenciler, bu bölüm altında katılım sağlayacaktır. Bu bölüm altında katılım sağlayan öğrenciler şartname ekinde sunulan Öğrenci Veli/Vasi İzin Belgesi’ni veli/vasilerine imzalatarak yarışma sekreteryası/iletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermek zorundadırlar. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

2. Dijital (Sayısal): Üniversite Öğrencileri (Renkli) > DU: Bu bölüm yalnızca üniversite öğrencilerinin katılımına açıktır. Türkiye’de bulunan üniversitelerde kayıtlı olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu bölüm altında katılım sağlayacaktır. Bu bölüm altında katılım sağlayacak kişilerin, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduklarını kanıtlar nitelikte bir belgeyi (güncel tarihli öğrenci kimlik kartı fotokopisi, öğrenci belgesi vb) başvuruları esnasında sunmaları beklenmektedir.

3. Dijital (Sayısal): Yetişkin (Renkli) > DY: Herhangi bir eğitim ve öğretim kurumunda kayıtlı bulunmayan 18 yaş üstü yetişkinler (meslek sahipleri, ev hanımları vb) bu bölüm altında katılım sağlayacaktır.

Kurallar:

Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı:

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

Dosyaların İsimlendirilmesi:

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfleri olmalıdır (1- Dijital (Sayısal): Lise Öğrencileri (Renkli) için > DL, 2. Dijital (Sayısal): Üniversite Öğrencileri (Renkli) için > DU ve 3. Dijital (Sayısal): Yetişkin (Renkli) için > DY kodu yazılmalıdır).

 

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırasıyla):

Arif ŞAYIK  Ankara Kalkınma Ajansı / Genel Sekreter

Göker MÜFTÜOĞLU Fotoğraf Sanatçısı

Gökhan CANLI Ankara Kalkınma Ajansı / Kurumsal İletişim Birimi Bşk.

Hakan OLGUN Fotoğraf Sanatçısı

Sami TÜRKAY Fotoğraf Sanatçısı

S. Aybars ERDEMLİ Ankara Kalkınma Ajansı Uzman 

Tekin ERTUĞ  Araştırmacı, Yazar, Fotoğraf Sanatçısı

(Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.) 

Ankara Kalkınma Ajansı Temsilcisi: Hatice YILMAZ

TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR

Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi:18 Şubat 2017

Son Katılım Tarihi: 8 Haziran 2017 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı: 06 Temmuz 2017

Sonuç Bildirim Tarihi:07 Temmuz 2017

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi :Sonra bildirilecektir.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

Ödüller-Sergileme-Satın Alma (Her kategori/bölüm için):

Birincilik: 3.000.- TL

İkincilik: 2.000.- TL

Üçüncülük:1.000.- TL

Mansiyon (1 adet):500.- TL

Sergileme (En fazla 10 adet):100.- TL

Satın Alma (DK’nin istediği sayıda):100.- TL

Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

Düzenleyici Kurum İletişim Bilgileri:

Ankara Kalkınma Ajansı

Tel: 0312 310 03 00

E-posta: bilgi@ankaraka.org.tr

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11

06460 Çankaya / ANKARA

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2017-044 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

 

Eki: 18 yaş ve altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname Örneği.

Ankara Kalkınma Ajansı

“Ankara” 3. Fotoğraf Yarışması

(18 yaş ve altı katılımcılar için)

Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname

 

18 Yaş ve Altı Katılımcının

TC Vatandaşlık No :           

Adı Soyadı :                                                                                       

Doğum Tarihi/Yeri :                                                                            

Ev Adresi  :                                                                                                                                                                                     

Telefon: 0                                     GSM: 0                                     

E-posta adresi :                   @                                             

(Öğrenci ise) Okulun Adı:                                                                

Sınıfı ve No’su:                                                                                                            

 

Sıra No Eser Adı Fotoğrafın Çekildiği Yer - Yıl
1    
2    
3    

4

 

 

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Ankara Kalkınma Ajansı’na izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

Notlar:

1-     Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek bilgi@ankaraka.org.tr e-posta adresine en geç 10 Haziran 2017 Cumartesi saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderilecektir.

2-    Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden Ankara Kalkınma Ajansı sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.

Yayınlanma tarihi:17/02/2017