PCM Temmuz Ayı Eğitimi

Ankara Kalkınma Ajansı’nın her ay düzenlediği ve büyük ilgi gören Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’nin (PCM) Temmuz ayı etkinliği 19-20 tarihlerinde yapılıyor.

Ankara’da kamu ve özel kurumların, üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin proje hazırlama kapasitesini artırmaya yönelik olarak düzenlenen PCM Eğitimleri’nin Temmuz ayı etkinliği gerçekleştiriliyor. Ulusal ve uluslararası fonlardan Ankara’nın azami ölçüde yararlanmasının hedeflendiği program her ay düzenleniyor.

Ajans uzmanları tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimlerde proje hazırlama yöntemi olarak Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve mantıksal çerçeve yaklaşımı esas alınıyor. Eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler aktarılıyor. Bu kapsamda eğitimlerde;  proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma başlıkları yer alıyor. 

Galeri