On Birinci Kalkınma Planı Çalıştayları Başlıyor

On Birinci Kalkınma Planı Çalıştayları Başlıyor

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları T.C. Kalkınma Bakanlığı önderliğinde geniş katılımlı Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları ile başlatılmıştır.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması hedeflenmektedir.  Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde 2 çalıştay düzenlenecektir.

Düzenlenecek çalıştaylara katılım için https://goo.gl/forms/LW4OxigbsRxnEahh2  adresindeki formun doldurulması gerekmektedir. İlk çalıştay 16-29 yaş arası gençlere, ikinci çalıştay ise kadınlara yönelik olarak 2018 tarihinde düzenlenecektir. Çalıştaylara katılım 50 kişi ile sınırlı olup, daha fazla başvuru olması durumunda eleme yapılacak ve başvuranlara katılım durumlarına ilişkin bilgilendirme e-posta yoluyla yapılacaktır.

Gençlere Yönelik Ankara İli Toplantısı:

Tarih: 12 Şubat 2018

Yer: Point Otel (100. Yıl)

Saat: 10.00-13.00

Hedef Kitle: Ankara’da yaşayan gençlerin istihdamı ve toplumsal hayata katılımlarına ilişkin sorunları ve beklentilerini beyan etmek isteyen 16-29 yaş arası gençler ve gençlik kuruluşları

Kadınlara Yönelik Ankara İli Toplantısı:

Tarih: 12 Şubat 2018

Yer: Point Otel (100. Yıl)

Saat: 14.00-17.00

Hedef Kitle: Ankara’da yaşayan kadınların istihdamı ve sosyal hayata katılımlarına ilişkin sorunları ve beklentilerine ilişkin fikirlerini beyan etmek isteyen kadınlar

Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.