On Birinci Kalkınma Planı Çalıştayı

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları T.C. Kalkınma Bakanlığı önderliğinde başlatıldı.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması ve toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde 12 Şubat 2018 tarihinde üç çalıştay düzenlendi. Geniş katılımlı yerel paydaşlar, gençler ve kadınlara yönelik düzenlenen çalıştaylara 170 kişi katılım sağlamdı. Çalıştaylarda kamu kurumları, STK,  yerel yönetimler, özel sektör, gençlik ve kadın gruplarının temsilcileri öncelikle kalkınma planına ilişkin belirlenmiş olan 17 öncelik alanından en önemli gördükleri beş tanesini seçmişler ve sonrasında seçilen alanlarda alt öncelikler ve tedbirler tartışıldı. Gençlere ve kadınlara yönelik çalıştayların ikinci bölümlerinde ise gençlerin ve kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının önündeki sorunlar, çözüm önerileri ve bu alanlardaki beklentiler tartışılmış ve öneriler dile getirildi.

Çalıştaylarda tartışılan ve ön plana çıkan yerel paydaşların görüşleri On Birinci Kalkınma Planı'na aktarılması için Kalkınma Bakanlığı ile paylaşılacak ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın çalışmalarına yön verecek şekilde raporlanacaktır.