İhale İptali
sözleşme numaralı '' APE X Yerli ve Milli Drone Seri Üretimi İle Ülkemizin İhracat Kapasitesinin Arttırılması'' isimli proje kapsamında (yararlanıcı firma adı)'nın çıkmış olduğu;
Teklif teslim için son tarih ve saati: 13.05.2019 ve 13:00 olan ihale kapsamında bulunan LOT 2: Gövde Kalıpları Hizmet alım ihalesinde, ihaleyi kazanan firmanın vergi borcu olması sözleşme öncesinde vergi borçsuzluk yazısını sunamaması nedeni ile iptal edilmiştir.