Gülümse Ankara Çekiyorum

Yarışmanın Adı: Ankara Fotoğraf Yarışması 2014

Gerekçe:

Şehirlerin vermek istedikleri mesajları hızlı ve güçlü güçlü bir şekilde insanlara ulaştırması gerekmektedir.

İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında; Ankara’nın kalkınma, üretme dinamiklerinin ve tüm alt bileşenlerinde sahip olduğu potansiyelin tanıtılması, dolayısıyla yeni yatırımların özendirilmesini hedeflenmektedir.

Ankara; üniversitelerin, teknoparkların, Organize Sanayi Bölgeleri’nin, Kültür ve Sanat Merkezlerinin oldukça yoğun olduğu ve beşeri sermayesi en güçlü kentimizdir. Savunma sanayii, yazılım, elektronik ve medikal sektörlerinde Türkiye'de başta gelmektedir. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında da bölgede öne çıkan ürünleriyle de dikkat çekmektedir. Temel hedefimiz; Turizm tarafından bakarak; bu ekonomik çeşitliliği insan öğesi ile birleştirilmiş fotoğrafların ortaya çıkartılması olacaktır.

Yarışmada ödül kazanan fotoğraf(lar), Ajans tarafından Ankara’nın tanıtımında kullanılacaktır. Bu kapsamda CD/DVD, sosyal medya vb platformlarda yaygın erişime sunulacaktır.

Yarışmanın Amacı:

 • İnsanların görsel mesajları daha kolay algıladığı günümüz dünyasında Ankara’nın tüm değerlerinin bölge, ülke ve dünya genelinde, turizme yönelik potansiyel kitlelere erişiminin sağlanması;
 • Ankara içi turizmin canlandırılması;
 • Yerli ve yabancı turistlerin Ankara’nın tarihi, kültürel, geleneksel değerlerini tanımalarını, yaşatmalarını ve kayıt altına almalarının sağlanması;
 • Yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesini sağlanması;
 • Tüm kesimlerin Ankara’nın değerlerinin farkına varmasıdır.

Kurallar:

 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışma Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışma Dijital (Sayısal) ve tek bölümlüdür (Renkli > R).
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan (kural ihlali suçu işleyen) kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.

Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.

 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır. Bu durum diğer ödül alan veya al(a)mayan katılımcılara bir hak doğurmaz.

Yapıtların Gönderilmesi:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmacılar en çok 4 (dört) eserle yarışmaya katılabilirler.
 • Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb işaretler olmamalıdır.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 • Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası JPG formatında, minimum 8 sıkıştırma kalitesinde olmalı ve boyutları 1 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 • Yarışma, http//www.tfsfonayliyarismalar.org/anasayfa.asp linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

Dosyaların İsimlendirilmesi:

 • Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
 • Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye > tr).
 • Sonra eser sahibinin adı ve soyadı maksimum beş karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ahşen Uğur” için “augur”, ahseu” veya “uğura” gib).
 • Sonraki karakter fotoğraf kategorisinin baş harfi olmalıdır (Renkli > R).
 • Sonra alt çizgi (_)eklenerek fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra yine alt çizgi (_)eklenmelidir.
 • Sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek biçimde yazılmalıdır. Örneğin traugurR_1_ankara_kalesi.jpg, traugurR_2_kizilay-meydani, …
 • Yükleme sırasında sorun çıkmaması için şartnamenin titizlikle okunması ve dosyaların önceden sıralanıp isimlendirilerek hazırlanması önerilir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, aşağıdaki link adresine yüklenecektir.
 • http//www.tfsfonayliyarismalar.org/anasayfa.asp
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ankara Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.
 • Olası yükleme sorunlarınızın çözümü için info@ramosbilisim.com ve/veya onlineyarismalar@tfsf.org.tr adreslerine başvurulmalıdır.

Yayın-Telif Hakkı:

 • Yarışmada ödül alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Ankara Kalkınma Ajansı ile eserin sahibine aittir. Bu eserler ve CD/DVD’leri Ankara Kalkınma Ajansı’nın arşivinde kalacaktır
 • Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Kalkınma Ajansı’na izin / muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Ankara Kalkınma Ajansı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder
 • Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler Ankara Kalkınma Ajansı tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ankara Kalkınma Ajansı bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
 • Yarışmada ödül alan eserler www.ankaraka.org.tr ve www.tfsf.org.tr web sitelerinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.
 • Yarışmada başarılı olmaya hak kazanmış eserlerden oluşan Ankara Fotoğrafları Kataloğu hazırlanacaktır.
 • Ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, 100 TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar
 • Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler. 

Seçici Kurul:

(Ada göre alfabetik sırasıyla):

Arif ŞAYIK           Ankara Kalkınma Ajansı / Genel Sekreter
Gökhan CANLI    Ankara Kalkınma Ajansı / Kur. İlet. Br. Bşk.
Hakan OLGUN    Fotoğraf Sanatçısı
Sami TÜRKAY    Fotoğraf Sanatçısı
Tekin ERTUĞ     Araştırmacı, Yazar, Fotoğraf Sanatçısı

 (Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.)

TFSF Temsilcisi: Necip EVLİCE

Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi                09 Haziran 2014, Pazartesi
Son Katılım Tarihi                          24 Ekim 2014, Cuma saat 23.00 (TSI)*
Seçici Kurul Toplantısı                  03 Kasım 2014, Pazartesi
Sonuç Bildirimi                            07 Kasım 2014, Cuma
Ödül Töreni ve Sergi                     28 Kasım 2014, Cuma

Değerlendirme, Sonuçların Duyurulması, Ödül Töreni:

Sonuçlar, Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra basın yoluyla ve www.ankaraka.org.tr ile www.tfsf.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara aşağıda belirtilen ödül ve plaketleri, 28 Kasım 2014 Cuma günü düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

Ödüller:

1.lik        5.000 TL + Plaket
2.lik        3.000 TL + Plaket
3.lük      2.000 TL + Plaket

Mansiyon (3 adet)             500 TL + Plaket
Sergileme (En fazla 35 adet)          100 TL

Ajans, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, 100 TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir.

Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

Eserlerin Gönderilmesi ve İadesi

Ödül, mansiyon almayan ve sergileme ile satın alma dışında kalan eserler TFSF temsilcisi gözetiminde 28 Kasım 2014 Cuma gününden sonra sistemden silinecektir.

Düzenleyici Kurum İletişim Bilgileri:

Ankara Kalkınma Ajansı

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11

06460 Çankaya / ANKARA

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2014/039 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Galeri