HABERLER

İklim Değişikliği, Çevre ve Gıda Güvencesi Sempozyumu

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi çalışmaları kapsamında 26-27 Temmuz 2017 tarihlerinde İklim Değişikliği, Çevre ve Gıda Güvencesi Sempozyumu düzenlenecek.

Çevre, tarım, gıda güvenliği gibi konularda olumsuz etkileri görülen iklim değişikliği, özellikle son yarım yüzyılda bütün dünyayı tehdit eden bir olgu olmaya başlamıştır. 26-27 Temmuz 2017 tarihlerinde Başkent Öğretmen Evi'nde düzenlenecek İklim Değişikliği, Çevre ve Gıda Güvencesi Sempozyumu'nda konunun dört oturum ile ayrıntılı bir şekilde ele alınması hedefleniyor.

İki gün sürecek olan sempozyumun ilk gününde  iklim değişikliği ve çevre ile Ankara ilinde iklim değişikliğinin etkileri tartışılacak. Sempozyumun ikinci gününde ise enerji ve konu ile ilgili stratejik eğilimler ele alınacak.

Sempozyum; üniversiteler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşecek.

Etkinlik herkesin katılımına açık olup, katılmak isteyen kişilerin 24.07.2017 tarihine kadar bilgi@ankaraka.org.tr adresine katılım durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

Sempozyum Programı

1.Gün

09:00-09:30 Kayıt ve Çay- Kahve

9:30-10:15  Açılış Konuşmaları

Arif Şayık- Ankara Kalkınma Ajansı, Genel Sekreter

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi

10:15-12:30 Panel 1: İklim Değişikliği (Moderatör: Coşkun ŞEREFOĞLU)

 • Mehrail ECER- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - İklim Değişikliği Daire Başkanlığı-İklim Değişikliğine Uyum Politikaları
 • Dr. İzzet ARI- Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı- İklim Değişikliği ve Kalkınma
 • Prof. Dr. Gökhan ÖZERTAN- Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi- İklim Değişikliği ve Tarım Sektörü Üzerine Etkinleri
 • Rıfat Ünal SAYMAN- Bçlgesel Çevre Merkezi, Türkiye Direktörü- İklim Değişikliği ve Türkiye
 • Tuğba DİNÇBAŞ- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı- Sanayinin İklim Değişikliğine Etkisi
 • Soru-Cevap

12:30-13:30 Öğle Arası

13:30-14.00 Çay-Kahve

14:00-16:30 Panel 2: Ankara İlinde İklim Değişikliğinin Etkileri (Moderatör: Bülent KORKMAZ)

 • Bülent KORKMAZ- Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü- İklim Değişikliği Kapsamında Ankara Tarım Sektörü
 • Adnan Deniz ÖZDEMİR- DSİ, Mühendis -İklim Değişikliği, Yer Altı Suları ve Kuraklık   
 • Filiz GÖK- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü/9. Orman Bölge Müdürlüğü, Mühendis - İklim Değişikliğinin Ormanlar ve Ekosistem Üzerindeki Etkisi
 • Serhat ŞENSOY- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mühendis-  İklim Değişikliğinin Ankara Yağış Rejimi ve Çevreye Etkileri
 • Mustafa YILMAZ- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çevre Mühendisi- İklim Değişikliği Stratejisi
 • Soru-Cevap

 2.Gün

9:30-10:00 Çay-Kahve

10:00-12:30 Panel 3: İklim Değişikliği ve Enerji (Moderatör: Prof. Dr. Levent KURNAZ)

 • Prof. Dr. Levent KURNAZ- Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü, Öğretim Üyesi- Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğinde Nerdeyiz
 • Sevinç MADENOĞLU- Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ziraat Yüksek Mühendisi- İklim Değişikliği ve Gıda Güvencesi Kapsamında Ar-Ge Politikaları
 • Zeki ŞALTU- Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri- İklim Değişikliği ve Ormanlar Üzerinde Etkisi
 • Ümit ÇALIKOĞLU- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ETK Uzmanı -İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji
 • Pınar YALMAN- OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, Küme Koordinatörü- İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerjinin Önemi
 •  Soru-Cevap 

 12:30-13:30 Öğle Arası

13:30-14.00 Çay-Kahve

14:00-16:30 Panel 4: Doğal Kaynaklar, İklim Değişikliği ile Mücadele ve Kentleşme (Moderatör: Doç. Dr. A. Gamze YÜCEL IŞILDAR) 

 • Doç. Dr. A. Gamze YÜCEL IŞILDAR- Gazi Üniversitesi Fen Bİlimleri Enstitüsü, Öğretim Üyesi- İklim Değişikliği ve Kentleşme
 • Dursun YILDIZ- Su Araştırmaları Derneği, Başkan- İklim Değişikliği ve Su Kaynakları
 • Necmettin TOKUR-  Birleşmiş Milletler, Proje Yöneticisi- BM 2030 hedefleri: 13. Hedef: İklim Değişikliğini Önlemek
 • Muhammet Ali ERDURAN- Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Merkez Koordinatörü- Türkiye Karbon Yönetimi
 • Soru-Cevap

16.30-17.00 Kapanış      

BASIN ODASI
17

TEMMUZ

2017