ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI

Gürsel BARAN

ÖZGEÇMİŞ