ORGANİZASYON YAPISI

Kalkınma Kurulu

Bölgenin gelişme hedefine yönelik olarak, Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetim temsilcilerinin oluşturduğu geniş bir kuruldur. Kurul, ajansın danışma organı olup, farkındalığı artırma, işbirliğini geliştirme ve ajansı yönlendirme gibi konularda tavsiyelerde bulunur.

Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Fehmi YILMAZ

Kalkınma Kurulu Üyeleri Listesi

Kalkınma Kurulu Kararları

KURUMSAL