Ankara Kalkınma Ajansı Paydaş Tanınırlık ve Algı Analizi Anketi

Ankara Kalkınma Ajansı Paydaş Tanınırlık ve Algı Analizi Anketi

Değerli paydaşlarımız,

Ankara Kalkınma Ajansı olarak, ajansımızın paydaşlarımız nezdinde bilinirliğinin ölçülmesi, kurumumuzun nasıl algılandığının ortaya çıkarılması ve paydaşlarımızın Ankara Kalkınma Ajansından beklentilerinin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla düzenli aralıklarla paydaş görüşlerini toplamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Daha önce 2011, 2014 ve 2016 yıllarında anket ve yüz yüze görüşme yöntemleri uygulanarak derlenen paydaş görüşleri Ankara Kalkınma Ajansı 2017-2021 Kurumsal Stratejik Planı hedefleri doğrultusunda 2020 yılında da tekrarlanacaktır.

Bu kapsamda dış paydaşlar gözünden Ajansımızın görev ve faaliyetleri hakkındaki farkındalığını, algısını ve Ajansın sunduğu hizmetin memnuniyet derecesini ölçmek, geliştirmek ve iyileştirme eylemlerini planlamak amacıyla “Paydaş Tanınırlık ve Algı Analizi Anketi”ni sizlere sunmaktayız. Anketimize buradan(elektronik ortamda) ulaşabilirsiniz.

Zaman ayırarak bizlere ileteceğiniz görüşler sayesinde Ajansımız çalışmalarını daha etkin yürütebilecektir. Anketimize katkılarınız için teşekkür ederiz.