Ankara El Sanatları Tasarım Merkezi Binası İnşaatı Ankara Kalesinde Başladı

Ankara El Sanatları Tasarım Merkezi Binası İnşaatı Ankara Kalesinde Başladı

Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği proje ile Ankara’ya özgü geleneksel sanatlar ile modern tasarımların beraber uygulanacağı bir merkez kurulması planlanmıştır. Merkez modern tasarımların tarihi, kültürel, geleneksel motiflerle buluşmasına oluşturulacak Ankara Markası ile öncülük edecektir.

Ankara’ya özgü kültürel değer ve geleneksel sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ankara Valiliği tarafından hazırlanan, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün proje ortağı olduğu ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen “Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi” güdümlü projesi uygulanmaya başlanmıştır.

Proje kapsamında; Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi kurulması, Ankara’ya özgü bir marka ve ürün gamı oluşturulması, eğitimler ile zanaatkârlara farklı tasarım vizyonları kazandırılması,  satış noktalarında ürünlerin satılması ve proje ile kurgulanan yapının kurulacak bir kooperatif ile sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ankara Markalı Ürünler ve El Sanatları Merkezi Projesi’nin İlk aşamasında Ankara Kalesi bölgesinde bulunan merkez binası tadilatına başlanmış, tadilatın Aralık 2018 sonu itibariyle bitirilmesi hedeflenmiştir. Tadilat ile eş zamanlı olarak Ankara’ya özgü el sanatlarına ilişkin araştırmalar, zanaatkârlar ile görüşmeler, markalaşma ve kurumsal kimlik çalışmaları da yapılmaktadır.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık: ”Proje ile yerli ve yabancı turistlere yönelik Ankara’ya özgü hediyelik eşyalar üretilecek, turistler geleneksel sanatları izleme, inceleme fırsatı yakalayacaklardır.” dedi.

Yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Başkent Ankara’nın bu topraklara özgü değerlerinin kaybolmaması amacıyla başlanan projenin yaratacağı sosyal etki ve katma değerin arttırılması amacıyla proje faaliyetlerine devam edilmektedir.

Galeri