2019 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem Sonuçları

2019 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem Sonuçları

2019 Yılı Teknik Destek Programı’nın Temmuz-Ağustos dönemi (4. dönem) başvurularına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmıştır.

2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Temmuz-Ağustos döneminde Ajansımıza sunulan teknik destek başvurularının ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi; 2019 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinde yer alan, Ön İnceleme Kontrol Listesinde ve Nihai Değerlendirme Tablosunda belirtilen ölçütlere uygun olarak Değerlendirme Komisyonu Üyeleri tarafından yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan projelerden, aşağıdaki listede yer alan projelerin, 2019 Yılı Teknik Destek Programı Rehberinde yer aldığı şekliyle, desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Başvuru sahiplerinin, bu ilanın internet sitesinden ilan edilmesini takip eden iş gününden itibaren (20/09/2019), 15 iş günü içerisinde (11/10/2019 tarihine kadar) başvuru aşamasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - KAYS’a yüklenen belgelerin asılları ile başvuru formu çıktısını Ankara Kalkınma Ajansına teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin bahsi geçen belgeleri eksiksiz olarak Ajansa tesliminden sonra, 10 iş günü (sözleşme aşaması) içinde Ajans ile destek sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Dönemi Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler Listesi

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi

TR51/19/TD/0044

Üstün Yetenekli Bireyler İçin Girişimcilik Ve İnovasyon Atölyeleri Eğitimci Eğitimi

Şehit Hüseyin Gültekin Bilim Ve Sanat Merkezi

TR51/19/TD/0045

Eğiticilerin Teknopedagojik Yeterliliğinin Arttırılması

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR51/19/TD/0051

Yapay Zeka Disiplini Derin Öğrenme Uygulamaları - Eğitimcilerin Uzmanlaşma Eğitimi

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

TR51/19/TD/0054

Ankara Şehir Hastanesi Türk Tıp Dünyası Sağlık Bilim Köprüleri Projesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi

TR51/19/TD/0059

Robotik Kodlama Ve Akıllı Cihaz Tasarımı Eğitimleri

Nallıhan Halk Eğitim Merkezi

TR51/19/TD/0062

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Paydaş Beklenti Ve Memnuniyetinin Alınmasına Yönelik Modelleme Projesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TR51/19/TD/0063

Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi

Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR51/19/TD/0065

Genetik Kaynakların Bilimsel  Görüntülenmesi Ve Değerlendirilmesi Eğitimi

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü