2018 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem Sonuçları

2018 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem Sonuçları

2018 Yılı Teknik Destek Programı’nın Eylül-Ekim dönemi (5. dönem) başvurularına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmıştır.

2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Eylül-Ekim döneminde Ajansımıza sunulan teknik destek başvurularının ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi; 2018 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer alan, Ön İnceleme Kontrol Listesi’nde ve Nihai Değerlendirme Tablosu’nda belirtilen ölçütlere uygun olarak Değerlendirme Komisyonu Üyeleri tarafından yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki listede yer alan başarılı projelerin, 2018 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi’nde yer aldığı şekliyle, program bütçe limitleri çerçevesinde desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Başvuru sahiplerinin, bu ilanın internet sitesinden ilan edilmesini takip eden günden itibaren (16/11/2018), 15 iş günü içerisinde (07/12/2018 tarihine kadar) başvuru aşamasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - KAYS’a yüklenen belgelerin asılları ile başvuru formu çıktısını Ankara Kalkınma Ajansına teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin bahsi geçen belgeleri eksiksiz olarak Ajansa tesliminden sonra, 10 iş günü (sözleşme aşaması) içinde Ajans ile destek sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

 

2018 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem Desteklenmesi Uygun Bulunan Başvurular

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi

TR51/18/TD/0052

SDE Uygulamalı Teknik Program Eğitimleri

Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı

TR51/18/TD/0054

STEM Eğitimi

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR51/18/TD/0055

Robotik Kodlama ve Akıllı Cihaz Tasarımı Eğitimleri İle Geleceğe

Beypazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

TR51/18/TD/0056

Objektif Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler Eğitimi

Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi

TR51/18/TD/0058

Portfolyo Hazırlama, Sergi Düzenleme ve Küratör Eğitimi İle Daha Güçlü Fotoğraf Etkisi Yaratmak

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği

TR51/18/TD/0064

STEM&Maker Eğitici Eğitimi

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü

TR51/18/TD/0065

Kırsal Alanda Kurumsal Modernizasyon ve Tarımsal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

Akyurt ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

TR51/18/TD/0066

Bala’da Üretilen Tarımsal Ürünlerin Geleneksel Yöntemlerle İşlenmesi Modern Yöntemlerle Paketlenmesiyle Markalaşma Eğitimi

Bala İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

TR51/18/TD/0067

Elmadağ İlçesi’nde Yenilenebilir Enerjinin Tarım Sektöründe Kullanılabilirliğine Yönelik Farkındalık Eğitimi

Elmadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

TR51/18/TD/0068

Otizmli Çocukların Sosyalleşmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar/Ergoterapi ve Duyu Bütünleme Terapisi Eğitimci Eğitimi

Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim İş Uygulama Okulu