2018 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Başvuru Sonuçları

2018 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Başvuru Sonuçları

2018 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran dönemi (3. dönem) başvurularına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmıştır.

2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde Ajansımıza sunulan 25 teknik destek başvurusunun ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi, 2018 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer alan Ön İnceleme Kontrol Listesi’nde ve Nihai Değerlendirme Tablosu’nda yer alan ölçütlere uygun olarak Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan 25 başvurudan aşağıdaki listede yer alan 7 (yedi) başvurunun 2018 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi’nde yer aldığı şekliyle, program bütçe limitleri çerçevesinde desteklenmesi uygun bulunmuştur. Bu ilan başvuru sahipleri için sözleşmeye davet çağrısı niteliğinde olup başvuru sahiplerinin, bu ilanın Ajans web sitesinde yayımlanmasını müteakip en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere randevulaşarak Ajansımıza başvurmaları gerekmektedir.

2018 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem Desteklenmesi Uygun Bulunan Başvurular

Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi
TR51/18/TD/0006 "Sanatla Terapi ve Yaratıcılık" Metodları ile Görme Engelli Gençlere Sosyal ve Kültürel Yaşam Becerileri Edindirme Projesi Orta Doğu Engelsiz Eğitim Derneği
TR51/18/TD/0007 Pozitif Psikoterapi Metodları ile İnfaz Koruma Memurlarına Psikolojik İlk Yardım Becerilerinin Edindirilmesi Eğitici Eğitimi Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü
TR51/18/TD/0014 Kadına Yönelik Şiddet Alanında Çalışan Mesleki Personelin Travmaya Yönelik Müdahale Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi Ankara Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü
TR51/18/TD/0017 Kalecik’te Yöreye Özgü Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi, Depolanması, Markalaşması ve Ticarileşmesinde Kalite Süreçleri Kalecik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
TR51/18/TD/0027 Fiber Optik Kablo Ek ve Ölçü Tekniği Eğitimi OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği
TR51/18/TD/0029 Sağlık Çalışanları ve Hasta Yönünden Sağlık Hukukuna Bütüncül Yaklaşım Eğitimi 29 Mayıs Devlet Hastanesi
TR51/18/TD/0030 Nar Kurumsal Gelişim Finans ve Hukuk Eğitimleri Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği