2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuru Değerlendirme Sonuçları

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuru Değerlendirme Sonuçları

2018 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında Ajansa sunulan ve değerlendirme aşamasında başarılı olan proje başvurularının 18 Aralık 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan asıl listesi aşağıda yer almaktadır.

Başvuru No

Başvuru Sahibi

Teklifin Adı

TR51/18/FD/0002

TED Üniversitesi

Sosyal Sorunlara Yenilikçi Çözümler Üretilmesinde Tasarım Odaklı ve Disiplinlerarası Bir Arayüz Kurulumu Fizibilitesi

TR51/18/FD/0004

Gelecek Araştırmaları Derneği

Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizibilite Çalışması

TR51/18/FD/0007

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağyapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi

TR51/18/FD/0008

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Ankara da İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi  İle Verimlilik Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Hazırlanması

TR51/18/FD/0009

Başkent Üniversitesi

Tarım ve Gıda İnovasyon Merkezi (TAGİMER) Kurulum Öncesi Fizibilite Çalışması

TR51/18/FD/0010

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Ankara'daki Tıbbi Cihaz Endüstrisinin Değer Zincirindeki Konumuna dair Fizibilite Çalışması

TR51/18/FD/0011

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı

Güdül Sorgun ve Çevresi Alternatif Turizm Altyapısını Geliştirme Fizibilite Raporu

 

Başvuru sahiplerinin, bu ilanın internet sitesinden ilan edilmesini takip eden günden itibaren (27/12/2018), 15 iş günü içerisinde (18/01/2019 tarihine kadar) başvuru aşamasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi KAYS’a yüklenen belgelerin asılları ile başvuru formu çıktısını Ankara Kalkınma Ajansına teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin, bahsi geçen belgeleri eksiksiz olarak Ajansa tesliminden sonra 5 iş günü içerisinde Ajans tarafından yazılı olarak sözleşme davet bildirimi yapılacaktır. Sözleşme davet bildiriminin başvuru sahibine ulaştığı günü takip eden işgününden başlamak üzere 10 işgünü (sözleşme aşaması) içinde Ajans ile destek sözleşmesi imzalanmalıdır. Sözleşme, destek almaya hak kazanan kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından, Ajans ile kararlaştırılan tarihte imzalanacaktır. Aynı süre içinde mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren başvuru sahiplerine on (10) günlük ilave süre tanınabilir. Bu süreler zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajansımız tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Başvuru belgeleri haricinde, sözleşme aşamasında sunulması gereken belgeler ve ilgili açıklamalar sözleşme davet yazısı ile bildirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği