2017 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem Başvuru Sonuçları

2017 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem Başvuru Sonuçları

2017 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi (5. dönem) başvurularına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmıştır.

2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Eylül-Ekim döneminde Ajansımıza sunulan 20 teknik destek başvurusunun ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi, 2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer alan Ön İnceleme Kontrol Listesi’nde ve Nihai Değerlendirme Tablosu’nda yer alan kriterlere uygun olarak Değerlendirme Komisyonu üyesi iki uzman tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 20 başvurudan aşağıdaki listede yer alan 8 (sekiz) teknik destek başvurusunun 2017 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi’nde yer aldığı şekliyle, program bütçe limitleri çerçevesinde desteklenmesi uygun bulunmuştur. Bu ilan başvuru sahipleri için sözleşmeye davet çağrısı niteliğinde olup başvuru sahiplerinin, bu ilanın Ajans web sitesinde yayımlanmasını müteakip en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere randevulaşarak Ajansımıza başvurmaları gerekmektedir.

Desteklenmesi Uygun Bulunan 2017 Yılı 5. Dönem Teknik Destek Başvuruları

Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi
TR51/17/TD/0053 Teknoloji Yönetimi Ve Teknolojinin Ticarileştirilmesi Eğiticinin Eğitimi  Projesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
TR51/17/TD/0055 Kurumsal Bağlılık ve Turizm Bilinci Konusunda Eğitim ve Bilgilendirme Evren Belediyesi
TR51/17/TD/0057 Tarımsal Projelerde Netcad Yazılımı Kullanımına Yönelik Teknik Personel Eğitimi Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
TR51/17/TD/0059 Örgütsel Temsil Ve Yönetimin Temelleri İle Kadınların Statüsündeki Değişim Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
TR51/17/TD/0060 Acil Sağlık Hizmeti Sunan Personelin Hukuki Hak ve Sorumlulukları Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
TR51/17/TD/0062 Oyunla Öğreniyorum Eğitici Eğitimi   (Akıl Oyunları ve Robotik Kodlama) Kızılcahamam Kaymakamlığı
TR51/17/TD/0063 Özel Eğitimde Uygulamalı Aile Eğitim Programı Beypazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
TR51/17/TD/0069 Öğreten ve Gelişen Ticaret Odası Polatlı Ticaret Odası

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği