2017 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem Başvuru Sonuçları

2017 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem Başvuru Sonuçları
2017 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi (4. dönem) başvurularına ilişkin değerlendirmeler tamamlanmıştır.
2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Temmuz-Ağustos döneminde Ajansımıza sunulan 9 teknik destek başvurusunun ön incelemesi ve nihai değerlendirmesi, 2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi’nde yer alan Ön İnceleme Kontrol Listesi’nde ve Nihai Değerlendirme Tablosu’nda yer alan kriterlere uygun olarak Değerlendirme Komisyonu üyesi iki uzman tarafından yapılmıştır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 9 başvurudan aşağıdaki listede yer alan 6 teknik destek başvurusunun 2017 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi’nde yer aldığı şekliyle, program bütçe limitleri çerçevesinde desteklenmesi uygun bulunmuştur. Bu ilan başvuru sahipleri için sözleşmeye davet çağrısı niteliğinde olup başvuru sahiplerinin, bu ilanın Ajans web sitesinde yayımlandığı 20 Eylül 2017’den itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere randevulaşarak Ajansımıza başvurmaları gerekmektedir.
 
Desteklenmesi Uygun Bulunan 2017 Yılı 4. Dönem Teknik Destek Başvuruları
 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR51/17/TD/0043

Etimesgut'ta Maker Hareketi- Maker Öğretmen Eğitici Eğitimi

Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR51/17/TD/0044

Kadın Konukevlerinde İhtisaslaşma ile Sistemli Şekilde Kuruluş İş Akışlarının Oluşturulması ve Sürdürülebilirliği

Ankara Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü

TR51/17/TD/0045

Ankara Üniversitesi Teknokent Kurumsal Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ve Teknik Kabiliyetinin Artırılması

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

TR51/17/TD/0046

Sağlık Personeline Yönelik Eğitici Eğitimi

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TR51/17/TD/0047

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Etkin Bir İzleme ve Değerlendirme Modeli Projesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TR51/17/TD/0049

Sivil Toplum Kuruluşu Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi

Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği

 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği