2015 Yılı Sosyal Etkileşim Programı Sıkça Sorulan Sorular - 1

ÖNEMLİ UYARI

SEP, ortaklıklar yoluyla farklı bölgelerden bireyler, gruplar ve kurumlar arasındaki işbirliğini, ortaklık kültürünü ve sürdürülebilir sosyal ağların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle Başvuru sahibi proje teklifini, proje ortağı/ortakları ile birlikte tasarlamalı ve yürütmelidir. Projelerde, proje paydaşlarının her birinin aktif katılımı ve proje çıktılarından azami faydalanması önemsenmektedir. Projelerin tasarımında her paydaşın rolü detaylı tanımlanmalı ve sosyal sermaye yaratacak faaliyet ve sorumluluklarda, başvuru sahibi ve ortaklarının müşterek katkısı ortaya konmalıdır.

Soru 1: Ankara’da yerleşik bir kurumuz ve Sosyal Etkileşim Programı (SEP) kapsamında Diyarbakır Valiliği ile ortak proje geliştirip sunmak istiyoruz. Projemizi Ankara Kalkınma Ajansı'na mı yoksa Karacadağ Kalkınma Ajansı'na mı sunacağız? Ayrıca, hazırlayacağımız projeyi tamamlayıcı başka bir proje teklifi daha sunabilir miyiz?

Cevap 1: Başvuru sahibinin Ankara’da kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması durumunda proje başvurusu Ankara Kalkınma Ajansı’na yapılacaktır. Projeler bağımsız değerlendirme ilkelerine göre değerlendirilecektir. Her başvurunun kendi içinde bütüncül olması beklenmektedir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda projelerin birbirinden ayrışması, birbirini tamamlamak değil, farklı öncelik/konu/sorun çözümü gibi unsurlar barındırması önemlidir.

Soru 2: SEP kapsamında aynı başvuru sahibi olarak birden fazla proje başvurusu yapabilir miyiz?

Cevap 2: Bir başvuru sahibi bu çağrı kapsamında en fazla iki başvuru yapabilir ve bu iki başvurunun ikisi için de mali destek alabilir. İkiden fazla proje teklifi sunan başvuru sahiplerinin yalnızca Ajansa sunulan ilk iki başvurusu değerlendirmede dikkate alınır. Bir tüzel kişi bu çağrı kapsamında en fazla iki projeye ortak olarak katılabilir.

Soru 3: İstanbul’da bulunan bir üniversitenin Ankara’da yerleşik araştırma merkezi olarak SEP’e başvuru yapabilir miyiz? Ör: Koç Üniversitesi'ne bağlı Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) gibi.

Cevap 3: Başvuru sahiplerinin SEP Başvuru Rehberi 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde belirtilen başvuru sahibi statülerinden herhangi birini taşımaları ve Ankara’da kayıtlı olma veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması niteliklerini taşıması gerekmektedir. Belirtilen örnekteki araştırma merkezi, Ankara’da faaliyet gösteriyorsa ve merkezi ya da yasal şubesi Ankara’da bulunan bir üniversite ya da vakfa bağlıysa SEP kapsamında uygun başvuru sahibidir.

Soru 4: SEP 2015 kapsamında insan kaynaklarını nasıl bütçelendireceğimiz ve proje kapsamında yazılacak bilimsel yayının telif hakları konusunda bilgi almak istiyoruz.

Cevap 4:  Projede çalışanların maaşları (Kamu personeli hariç) SEP kapsamında uygun maliyettir. Kamu personelinin hâlihazırda aldığı ücretler proje kapsamında eş finansman olarak gösterilebilir.  Projede görevli personel insan kaynakları kısmında projede görev yapacağı süre (ay), projede çalışma durumu (yarım/tam zamanlı gibi) ve kurumunda aldığı ücretler ve yapacağı hizmet karşılığı piyasa şartlarında ücretler göz önünde bulundurularak, her bir personel ayrı bir satırda yazılacak şekilde bütçelendirilir. Proje kapsamında yayınlanacak eserler üzerinde Ajansın kullanım hakkı bulunmaktadır ve proje kapsamında yapılacak her türlü basım/yayın faaliyetinde Ajans görünürlük kurallarına uyulması gerekmektedir.

Soru 5: SEP 2015 kapsamında Ankara’dan proje başvurusunda bulunmak istiyoruz. Şanlıurfa’dan bir proje ortağımızın yanında Ankara’dan başka kurumlar da projemize ortak olarak dahil olabilir mi?

Cevap 5: SEP Programın ortaklıklar yoluyla farklı bölgelerden bireyler, gruplar ve kurumlar arasındaki işbirliğini, ortaklık kültürünü ve sürdürülebilir sosyal ağların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ankara’dan yapılacak başvurularda Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan ortaklarla birlikte Ankara'dan da ortakların bulunmasının önünde bir engel olmamakla birlikte, faaliyetler tasarlanırken bölgeler arası etkileşim amacı gözetilerek dengeli ve makul bir işbirliğine gidilmesi beklenmektedir.

Soru 6: SEP 2015'e Ankara’dan başvuruda bulunmayı planlıyoruz ancak kurumumuzun ve Şanlıurfa'daki ortağımız belediyenin meclis kararı mayıs ayında alınamamaktadır. Haziran meclis toplantısında ilgili kararı almayı planlıyoruz. Bu çerçevede başvuruda belediye encümen kararını sunmamız yeterli midir?

Cevap 6: SEP başvuruları bir hafta daha uzatılarak son başvuru tarihi 5 Haziran 2015 olacak şekilde güncellenmiştir. Bu koşullarda kurumlar bahsi geçen belgeyi sağlayabiliyorlarsa başvuru eki olarak sunmalıdırlar. Belirtilen sürede sunulamaması halinde, belediye meclis kararları, projelerin başarılı bulunması halinde Ajansla sözleşme imzalanması aşamasında talep edilecektir. Başvuru sırasında encümen kararı yeterli olacaktır.

Soru 7: Başvuru eklerinden biri olan yetkilendirme ve ortaklık beyannamesini (EK_E) kim tarafından imzalanacaktır?

Cevap 7: İlgili belge, hem Başvuru Sahibinin hem de Proje Ortağı kurum/kuruluşun en üst yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.

Soru 8: SEP kapsamında başvuru sahibinin eş finansman zorunluluğu var mıdır?

Cevap 8: Bu program kapsamında eş finansman zorunluluğu bulunmamaktadır. Eş finansman zorunluluğu bulunmamakla birlikte, eş finansman taahhüdü altına giren proje başvuru sahibi bunun yerine getirilmesinden bizzat sorumlu olacaktır. Aynî katkılar eş finansman olarak kabul edilmez. Başvuru sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.

Soru 9: Projemizde ofis kurulması planlanmaktadır. Proje ofisimizin kirası bütçede gösterilebilir mi?

Cevap 9: SEP kapsamında ofis kirası uygun maliyet değildir. Program Rehberinde 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu kısmından detaylı bilgiye ulaşılabilir.