2011 Proje Teklif Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular - 2

2011 Proje Teklif Çağrısı "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi" ve "Yenilikçi Uygulamalar" Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları - 2

Dosya olarak indirmek için tıklayınız.

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

Soru 1:  Başvuru için şirketin en az 3 ay önce açılması şartınız var. Şubat ayında şahıs şirketi olarak açılmış ancak 7 gün önce kapatılmak üzere Başkent vergi dairesine dilekçe verilerek geçtiğimiz hafta kapatılan bir şirketim var. Bu şartlarda bu şirketi yeniden açtırdığımda Şubatta açılmış sayılarak 3 ay öncesi kurulmuş şartına uygun başvuru sayılarak Turizm alanında hibe alımına başvuru yapma şartlarına uygun olur mu?

Cevap 1:  Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Bölümünde belirtildiği üzere, Başvuru sahipleri Teklif Çağrısı ilan tarihinden ( 23 Haziran 2011) en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmalıdır.  Başvuru sahiplerinden bu şartı taşıdıklarına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları resmi belgeleri sunmaları beklenmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 2:  Resmi Kurum herhangi bir STK veya bir şirketle ortak proje hazırlayabilir mi?

Cevap 2:  2011 Teklif Çağrısı kapsamındaki Mali Destek Programlarımız için Kar Amacı Güden ve Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar uygun Başvuru Sahibi ve Ortakları olarak değerlendirilmektedir. Başvuru Sahibi ve Ortak olarak uygun nitelendirilen Kar Amacı Güden ve Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Bölümünde listelenmiştir. Belirtilen bölümdeki kriterleri taşımak koşuluyla Kar Amacı Güden ve Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar projelerde ortak olarak yer alabilirler.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 3: Son beş senedir bilançosu 25 milyon'un altında olup, 2010'da 25 milyon üzerine çıkan işletmemiz; iki hesap dönemi 25 milyonu geçmediği için halen KOBİ olarak uygun Başvuru Sahibi midir  yoksa değil midir ?

Cevap3:: KOBİ statüsünde başvuru yapan işletmelerin,  KOBİ vasfını sağlayııp sağlamadığı kontrolü soruda da bahsi geçen "18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"'de yer alan kurallar ve koşullar dikkate alınarak belirlenecektir. İşletmeler burda belirtilen KOBİ  vasfı kazanma kriterlerini karşılıyor ve "Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder" maddesi gereğince birbirini takip eden iki hesap döneminde bu kriterleri kaybetmemiş/aşmamış iseler uygun Başvuru Sahibi olarak değerlendirileceklerdir.

Soru 4: Projenin tamamı Ankara'da uygulanacaktır. Yararlanıcılar Ankara'da olacak. Teknik ve cihaz desteği kapsamında yurtdışından ortak alabilir miyiz?

Cevap 4: Başvuru Rehberleri 2.1.2 "Ortaklıklar ve Ortaklıkların Uygunluğu" Bölümünde belirtilen uygunluk koşullarına göre, ortaklar;  başvuru sahipleri için gerekli olan koşullardan “Ajansın faaliyet gösterdiği TR51 Düzey 2 bölgesinde (Ankara ve ilçeleri) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması " dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk koşullarına tabidir. Bu kapsamda proje ortakları yurtdışından da olabilecektir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.2

Soru 5: Başvuru formunda  "ortak" kelimesi ile kastedilen başvuru sahibinin şirket ortağı mıdır yoksa projede ortak olarak görev alacak kurum ve kuruluşlar mıdır?

Cevap 5: 2011 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi ve eklerinde geçen "ortak" kelimesi ile kastedilen Başvuru Sahibi ile projede birlikte görev alacak kurum/kuruluşlardır. Hangi Kurum/Kuruluşların uygun proje ortağı olabileceğine dair ayrıntılı bilgi Başvuru Rehberleri 2.1.2 "Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu" Bölümünde açıklanmaktadır.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.2

Soru 6: Mali Destek Programlarınız kapsamında kimler Başvuru Sahibi olabilir?

Cevap 6: Mali Destek Programımız kapsamında uygun Başvuru Sahipleri Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Bölümünde listelenmiştir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 7: Kişisel bir girişim olarak .. bir  proje hazırlamayı düşünüyorum. Kişisel olarak Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programına başvuru yapabilir miyim?

Cevap 7: Mali Destek Programımız kapsamında uygun Başvuru Sahipleri Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Bölümünde listelenmiştir. Burada belirtilen kriterleri taşımayan Başvuru Sahipleri uygun Başvuru Sahibi olarak değerlendirilmeyecektir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 8: Mali Destek Programlarınıza KOBİ olarak proje sunabilmek için KOSGEB’in altyapısına kayıtlı olmak gerekli midir?

Cevap 8: KOBİ'ler için Başvuru Rehberinin 2.2.1 Bölümden belirtilen Kar Amacı Güden Kuruluşlardan istenen belgelerin Ajansa sunulması yeterlidir. KOSGEB'e kayıtlı olmak gibi bir önkoşul yoktur

Referans: Başvuru Rehberi 2.2.1

Soru 9: Vakıf/Özel Üniversiteler Mali Destek Programlarına başvuru yapabilir mi?

Cevap 9: Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Bölümünde de belirtildiği üzere tüm Üniversiteler Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar statüsünde uygun Başvuru Sahibi olarak değerlendirilmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.2.1

Soru 10: Üniversiteler veya bunlara bağlı fakülte, araştırma merkezi gibi birimler Başvuru Sahibi olabilir mi? Üniversiteler her bir mali destek programına ayrı ayrı başvuru yapabilirler mi?

Cevap 10: Mali Destek Programlarımız kapsamında başvuruların üniversitelere bağlı birimler adına değil üniversiteler adına yapılması gerekmektedir. Ajansımızın  2011 Proje Teklif Çağrısı için çıktığı "Yenilikçi Uygulamalar" ve "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi" Mali Destek Programları kapsamında iki mali destek programı için toplamda ;

Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar;

 • Sadece bir proje teklifi için başvuruda bulunabilir ve destek alabilirler,
 • Bir tanesi Başvuru Sahibi, ikisi Proje Ortağı olarak en fazla üç ayrı projede yer alabilirler.

Kar Amacı Güden Kurum/Kuruluşlar;

 • Sadece bir proje teklifi için başvuruda bulunabilir ve destek alabilirler,
 • Bir tanesi Başvuru Sahibi, diğeri de Proje Ortağı olarak en fazla iki ayrı projede yer alabilirler.

Bu kapsamda Üniversiteler de biri başvuru sahibi, ikisi proje ortağı olarak toplamda üç projede yer alabilirler.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.3

Soru 11: Biz,  .... olarak, Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programına teklif vereceğiz.  Bu Mali Destek Programı kapsamında sunacağımız projelerde proje ortaklarımız turizm dışındaki faaliyet gösteren kurum/ kuruluşlardan olabilir mi?

Cevap 11: Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu başlığında “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/ kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerekliliği belirtilmiştir. Bu şart yalnızca Başvuru Sahibi için değil projede yer alacak ortaklar için de aranmaktadır. Bu kapsamda Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programına yönelik proje sunacak Başvuru Sahipleri ve ortaklarının "Turizm" alanda faaliyet göstermeleri, bunu ilgili dokümanlarla (ticari sicil gazetesi, esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi, kuruluş tüzükleri vb) belgelendirmeleri gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 12: Başvuru Sahibi ya da ortak ihale yasaklısı olduğu takdirde mali destekten yararlanabilir mi?

Cevap 12: Başvuru Rehberi 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde de belirtildiği üzere,  "herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler" Başvuru Sahibi ya da ortak olarak destek alamazlar.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 13: Fuar organizasyonu yapan şirket olarak bilişim alanında proje verebilir miyiz?

Cevap 13: Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu başlığında “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/ kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerekliliği belirtilmiştir. Bu kapsamda Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına “Bilişim” alanında yönelik proje sunacak başvuru sahipleri ve ortaklarının bilişim alanında faaliyet göstermeleri, bunu ilgili dokümanlarla (ticari sicil gazetesi, esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi, kuruluş tüzükleri vb) belgelendirmeleri gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 14: Merkezi Ankara'da olan şirketimizin proje faaliyeti Ankara ilçesi olan bir konu için başvurması durumunda o ilçede de bir şubemizin olması koşulu aranmakta mıdır?

Cevap 14: Başvuru Rehberi 2.1.1'de belirtildiği üzere Başvuru Sahipleri için "Ajansın faaliyet gösterdiği TR51 Düzey 2 bölgesinde (Ankara ve ilçeleri) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması" koşulu aranmaktadır. Bu kapsamda merkezi Ankara'da olan bir Başvuru Sahibi ilgili kriteri karşılamaktadır, ayrıca faaliyetin yapılacağı ilçede şubesinin bulunmasına gerek yoktur.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

PROJELERİN UYGUNLUĞU

Soru 15: Bir Ar-Ge projesinin endüstri uygulaması için proje başvurusunda bulunabilir miyiz?

Cevap 15:  Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.  Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 16: Yurtdışı patent başvuruları destekleniyor mu?

Cevap 16: Proje konuları, Mali Destek Programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamındaki önceliklerden biri de "Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında yenilikçi ve bilgi yoğun ürünlerin ticarileştirilmesine, proje ve endüstriyel tasarımların geliştirilmesine, faydalı model ve patent teminine yönelik uygulamalar"dır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 17: Patent yazılımı destek kapsamında mı?

Cevap 17: Bkz.(Soru - Cevap 15, 16)

Soru 18: 2011 mali destek programı sadece turizm, bilişim ve sağlık teknolojileri ile ilgili sektörleri mi kapsıyor? Bunların dışındaki projeler değerlendirilmeyecek mi?

Cevap 18: Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı Ankara Bölge Planı’nda öncelikli sektörler arasında yer alan  “Bilişim” ve “Sağlık Teknolojileri” ve bu sektörlerin ortak paydası olan “Ar-Ge ve Yenilikçilik” çerçevesinde ifade edilen amaçlara hizmet etmektedir. Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı da Ankara Bölge Planı’nda öncelikli sektörlerden biri olarak belirlenen “Turizm” çerçevesinde ifade edilen “Dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleriyle turizmde rekabet gücünü artırmak” amacını gerçekleştirmeye odaklanmaktadır. Bu iki Mali Destek Programı kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2

Soru 19: Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yeni bina inşa edilmesi uygun maliyetlere girmekte midir? Kırsalda Huzurevi yapımı desteklenebilir konular içinde yer almakta mıdır?

Cevap 19: Başvuru Rehberleri 2.1.4 Bölümünde de belirtildiği üzere "Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemek koşuluyla" sadece küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir.
Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olup olmadığını tespit etmek, uygun görülüyorsa bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2  / 2.1.4

Soru 20: Başvuru rehberinde "Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse)" proje kapsamında yer almaması gerektiği belirtilmiş. Projenin ticari olduğu, ancak yüksek katma değer için AR-GE değerinin yüksek olması gerekmesi sebebiyle kurumumuzda devam eden doktora çalışmalarına konu olması sorun teşkil eder mi?

Cevap 20: Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1,2 "Programın Amaç ve Öncelikleri” bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.  Bu genel koşula uymakla birlikte projenizin tamamını kapsamaması ve sadece daha büyük bir faaliyetin parçası olması durumunda akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları proje faaliyetleri arasında yer alabilir.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2 

Soru 21: Ankara ilinde yer alan tesisimizde inşaatına başladığımız yıldan bu yana 1 adet restoran ve 7 adet bungalov evi tamamen hazır hale gelmiştir. Geri kalan 7 evin iskelesi yapılmış ancak tamamlanamamıştır. Kaynak yetersizliğinden dolayı 7 adet ev ve 600 kişilik kongre merkezi düğün salonu tamamlanamamıştır. Turizme yönelik olan destek programından yararlanabilir miyiz? Nasıl bir yol izlememiz gerekir?

Cevap 21: Mali Destek Programlarımıza yönelik uygun proje konuları, program başvuru ve müracaat koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye Ajansımız web sayfasında(www.ankaraka.org.tr) bulunan Başvuru Rehberlerinden ulaşabilirsiniz. Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, bu başvuru rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.  Burada belirtilen önceliklere ve diğer başvuru kriterlerine uygun olan proje konuları bu program kapsamında desteklenecektir.
Yapım işlerini içeren projeler için;  inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun olmayan maliyetlerdendir. Ayrıca,  küçük ölçekli yapım işleri Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemelidir.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2  / 2.1.4

Soru 22: 2011 yılı Mali Destek Programlarınız kapsamında eğitim ve sağlık alanları destekleniyor mu?

Cevap 22: Bu teklif çağrımız kapsamında Bilişim veya Sağlık Teknolojilerine yönelik Yenilikçi Uygulamalar ve Turizm Sektörüne yönelik projeler desteklenecektir. Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, başvuru rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.  Burada belirtilen önceliklere uygun olmayan proje konuları bu programlar kapsamında desteklenmeyecektir. Ajansımızın diğer sektör ve alanlara yönelik bundan sonraki süreçte çıkabileceği mali ve teknik destekler hakkında her türlü bilgi Ajans web sitesinde (www.ankaraka.org.tr)  yer alacaktır.  Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu Başvuru Formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2 

Soru 23: Aydınlatma cihazları üreten bir firmayız. Tüm Türkiye'ye satış yapabilecek potansiyele eriştik. Bundan sonra yurtdışına açılmak istiyoruz. Ancak yaptığımız ürünlerin uluslararası standartlara göre teknik spesifikasyonlarının hazırlanması gerekiyor. Bu değerlerle yurtdışı ihalelere katılabiliriz. Bu standartlar ise uluslararası akreditasyon kurumlarınca sağlanmaktadır. Mevcut yüzlerce ürünümüzün bir seferde testlerinin yapılması için ciddi finansal desteğe ihtiyacımız vardır. Bu testlerin yaptırılması için Kalkınma Ajansından hibe alabilir miyiz?

Cevap 23: Bu teklif çağrımız kapsamında Bilişim veya Sağlık Teknolojilerine yönelik Yenilikçi Uygulamalar ve Turizm Sektörüne yönelik projeler desteklenecektir. Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2 

Soru 24: Firma olarak Uluslararası taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Bizler herhangi bir destek programından yararlanabiliyor muyuz?

Cevap 24: Bkz. (Soru-Cevap 22)

Soru 25: Sağlık teknolojileri alanında desteklenecek yenilikçi projeler, yalnızca elektronik cihazları mı kapsamaktadır? Biyomühendislik ürünü malzeme ve aparatların geliştirilmesine yönelik proje fikirleri ile gerçekleştirilecek başvuruların, değerlendirilme aşamasında elektronik cihazlara göre şansı daha az mı olacaktır?

Cevap 25: Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına uygun proje konuları,  Başvuru Rehberinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. İlgili amaç ve önceliklere yönelik gelecek projelerin yalnızca elektronik cihazları kapsaması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2 

Soru 26: Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak Ulusal bazda devam eden projelerde tarafımıza gelen öğrenci projelerinin prototiplerinin hazırlanması ve üretime kazandırılması sürecinde vermiş olduğunuz proje desteklerinden faydalanabilir miyiz?

Cevap 26: Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu başlığında “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/ kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerekliliği belirtilmiştir. Bu kapsamda Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına “Bilişim” alanında yönelik proje sunacak başvuru sahipleri ve ortaklarının bilişim alanında faaliyet göstermeleri, “Sağlık Teknolojileri” alanına yönelik proje sunacak Başvuru Sahipleri ve ortaklarının da sağlık teknolojileri alanında faaliyet göstermeleri ve bunu ilgili dokümanlarla belgelendirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği"nin 7. maddesinin 2. bendine göre, Ajans başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden proje ve faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamayacaktır.

Derneğinizin üstte belirtilen hususlara aykırı bir durumu olmaması halinde sunacağınız proje konularının, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunması ve program önceliklerinden en az birine yönelik olması gerekmektedir.   Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2  / 2.1.1

Soru 27: Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak yenilikçilik alanında bir çalışma yapmak istiyoruz. Fakat uygulama aşamasında hizmet alımı yapmamız gerekiyor. (Herhangi bir ürünün prototip veya prototiplerinin üretilmesi için.) Bu durumda 2011 Yenilikçi Uygulamalar Proje Teklif Çağrınıza başvurabilir miyiz?

Cevap 27: Projenin hayata geçirilmesi esnasında bazı faaliyetlere yönelik konularda  "piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları” koşulu ile hizmet satın alma şeklinde danışmanlık uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Ancak projenin tümünün ya da büyük bir kısmının uygulanması için bir danışmanlık hizmeti alımı   Başvuru Sahibi kriterlerinde belirtilen  "Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi" koşuluna ters düşeceğinden bu hususa dikkat edilmelidir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1

Soru 28: Proje amaç ve hedeflerine göre uygulama için gerekli olduğu öngörülen restorasyon ve tadilat işleri küçük ölçekli yapım işleri kapsamında mı değerlendirilecektir?

Cevap 28: Proje kapsamında öngörülen restorasyon ve tadilat işleri "küçük ölçekli yapım işleri" olarak değerlendirilmektedir. Başvuru Rehberleri 2.1.4 Bölümünde de belirtildiği üzere küçük ölçekli yapım işlerinin uygun bir maliyet olabilmesi için "Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması" ve "Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemesi"  koşulları aranmaktadır. Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olup olmadığını tespit etmek, uygun görülüyorsa bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2  / 2.1.4

Soru 29:  Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine özgü damak tatlarını sunan, Yörük Çadırı konseptinde hizmet verecek bir restoran  "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi" Mali Destek Programı kapsamında uygun bir proje konusu mudur?

Cevap 29: Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olup olmadığını tespit etmek, uygun görülüyorsa bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır. Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.

Referans : Başvuru Rehberi 1.2

Soru 30: Kış döneminde, Ankara ve Antalya için sağlık turizmi üzerine web sayfamızdan Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa acentaları ile anlaşılarak tanıtım belirlenen bölgelerde bilboard, reklam panoları ve gazetelere tanıtım için destek bekliyoruz. Web sayfamızda anlaşmalı olduğumuz kurumlar, göz, diş, estetik, spa&masaj ve termal tesislerdir. Bu konuda sağlayacağınız desteklerden faydalanabilir miyiz? Ayrıca 2008 yılından beri devam eden gençlik organizasyonlarında Ankara ve Türkiye'nin her şehrinden üniversite temsilcilerimiz ile tanıtımlarımızı yürüttüğümüz belirli tarihlerde organizasyonlar bulunmaktadır. Bu organizasyonları Türkiye dışında da tanıtmak istemekteyiz. Burada tanıtım ve pazarlama için Ankara Kalkınma Ajansının desteğini alabilir miyiz?

Cevap 30: Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.  Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun olduğunu tespit etmek ve bunu başvuru formunun ilgili bölümünde gerekçelendirmek, Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.

Referans : Başvuru Rehberi 1.2 

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU VE BÜTÇE

Soru 31: Sağlık alanında üretim yapan bir firmayız. Teknoloji transferine yönelik faaliyetler uygun maliyet midir?

Cevap 31: Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunan ve program önceliklerinden en az birine yönelik olan proje konuları kapsamında gerçekleştirilecek ve Başvuru Rehberi 2.1.4 "Maliyetlerin Uygunluğu" kriterlerine uyan faaliyetler uygun maliyet olarak değerlendirilecektir.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2  / 2.1.4

Soru 32: Patent desteklerinin ücretleri sadece 12 ay-Proje Destek Süresi-kapsamında mı karşılanıyor?

Cevap 32: Mali Destek Programlarımız için azami proje süresi 12 aydır. Programlarımız kapsamında bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aranan genel koşullardan biri de "(Ajans tarafından talep edildiyse, nihai denetim maliyetleri hariç) Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesidir".  Bu kapsamda denetim maliyetleri hariç proje süresi (azami 12 ay) dışındaki faaliyetler uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilmektedir.

Referans : Başvuru Rehberi 2.1.4 

Soru 33: Bir Kamu Kurumu olarak hazırladığımız projede %75'lik mali destek aldığımızda kalan %25'lik kısmı nereden karşılayabiliriz?

Cevap 33: Bütçenin Ajans tarafından desteklenen miktar dışında kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Ayrıca Başvuru Rehberi 2.1.4 'de de belirtildiği üzere Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının (ortaklar dahil) eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Projenin idari yönetim ve koordinasyonu amacıyla görevlendirilecek personele ait ödemeler de projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının (ortaklar dahil) eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir.

Referans : Başvuru Rehberi 2.1.4 

Soru 34: "Binek araç, arazi ve bina alımları" desteklenmeyen kalemlerdir. Ancak ticari arazi aracı alınması belirtilmemiştir. Proje gereği köylere sıklıkla ziyaret edileceği gözetilerek bir arazi aracı alınması gerekmektedir. Bu maliyeti Ajansınıza proje kapsamında gider olarak gösterebilir ve destek alabilir miyiz?

Cevap 34: Programlarımız kapsamında alınması uygun görülen araçların proje faaliyetleri için gerekli olması, Başvuru Formlarında bu alımlara ilişkin gerekçelendirmelerin açıklayıcı olarak yapılması ve alımlarda maliyet etkinliğinin gözetilmesi gerekmektedir. Binek araç alımları uygun olmayan maliyetlerdendir.

Referans : Başvuru Rehberi 2.1.4 

Soru 35: Üretim kalitesini artırmak amacıyla ofis içi ufak bir inşaat çalışmasını gider olarak gösterebilir miyiz? Bu gidere destek alabilir miyiz?

Cevap 35: Başvuru Rehberleri 2.1.4 Bölümünde de belirtildiği üzere "Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri" uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir.

Referans : Başvuru Rehberi 2.1.4 

Soru 36: Bir firma ve üniversite ortaklığı içeren projelerde bütçenin hazırlanmasında üniversite tarafından karşılanacak maliyetlerin ve firma tarafından karşılanacak maliyetlerin hibe oranları farklı olarak mı uygulanacaktır? Diğer bir ifade ile her bir ortak için hibe oranı farklı mı hesaplanacaktır?

Cevap 36: Ajans desteği oranı Başvuru Sahibi kurumun niteliğine göre (kar amacı güden/gütmeyen) belirlenmektedir. Herbir ortak için hibe oranları ayrı olarak belirlenmeyecektir.  Bununla birlikte yararlanıcıların desteklenen proje ve faaliyetleri kapsamında yapacakları ihale ve satın alma faaliyetleri, harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen kurum ve kuruluşlar bakımından kendi mevzuatlarına göre, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar bakımından ise Proje Uygulama Rehberinin eki olan Satın Alma Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Ortak proje ve faaliyetler bakımından, ortaklardan herhangi birinin harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlendiği durumlarda, ihale ve satın alma faaliyetleri söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Soru 37: Yurtdışından alınacak bir makine için proformanın İngilizce verilmesi halinde tercümesi istenmekte midir? Tercümeyi biz yaparsak kabul ediyor musunuz?

Cevap 37: Yurtdışından satın alınacak makine/ekipman için düzenlenen proformalar yabancı para cinsinden olabilir. İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Rusça, proforma Faturalar için tercüme istenmemektedir.

Soru 38: Yurtdışından alınacak makine için kesilen proforma faturada para biriminin USD veya Avro olması durumunda kur olarak hangi tarihli kur alınacak ve bütçeye nasıl yansıtılacak?

Cevap 38: İthal makine/ekipmana yönelik yabancı para cinsinden kesilen proforma faturalara ilişkin harcamalar, ilgili olduğu bütçe kalemine TL karşılığı ile yansıtılacaktır. İlgili yabancı para cinsindeki tutar proforma faturanın düzenlendiği tarihteki TCMB döviz satış kuru üzerinden dönüştürülerek, bütçede ilgili kalem için öngörülmüş tutara karşılık gelen destek tutarını geçmeyecek şekilde TL olarak yapılır. Kur farklarından doğan zararlar uygun maliyet değildir.

Referans: Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 24

Soru 39: Yurt dışından alınan bir makinede yurt içine girişinde ödenen KDV ve diğer (gümrük vergisi v.s.) uygun maliyet midir? FOB fiyatı mı? CIF fiyatı mı esas alınmalıdır?  

Cevap 39: EK-B Bütçe Dokümanında belirteceğiniz tutarlar brüt olmalıdır. KDV ve ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar dahil olarak hesaplanan tutarlar bütçeleştirilmelidir.

Soru 40: Maaşlar bütçelendirilirken brüt tutar mı düşünülecek? Brüt tutara neler dahildir?

Cevap 40: Maaşlar bütçelendirilirken brüt olarak düşünülecektir. Bütçe dokümanı 1.İnsan Kaynakları kalemi altında bütçelendireceğiniz brüt maaşın “işverene toplam maliyet (brüt ücret+işveren SGK ve işsizlik sigortası primleri)” olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Soru 41: Projede kapsamında desteklenen inşaat işleri için üst sınır nedir? Toplam uygun maliyetin %30 u mu, Ajans'tan talep edilen destek oranının %30 u mu?

Cevap 41: Başvuru Rehberlerinin 2.1.4 Bölümünde "Uygun Doğrudan Maliyetler" kısmında da açıklandığı üzere  "Proje uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30 'unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri " uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Proje için gerekliliği gerekçelendirilen küçük ölçekli yapım işlerinizi Bütçe Dokümanında yer alan "5.9 İnşaat İşleri" kaleminde Ajans Mali Desteğinin %30'unu geçmeyecek şekilde bütçelendirebilirsiniz.

Referans: Başvuru Rehberlerinin 2.1.4

Soru 42: Üniversite olarak başvurursak eş-finansmanı nasıl sağlayacağız?

Cevap 42: Bütçenin Ajans tarafından desteklenen miktar dışında kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Ayrıca Başvuru Rehberi 2.1.4 'de de belirtildiği üzere Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının (ortaklar dahil) eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Projenin idari yönetim ve koordinasyonu amacıyla görevlendirilecek personele ait ödemeler de projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının (ortaklar dahil) eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir.

Referans: Başvuru Rehberleri 1.3 / 2.1.4

Soru 43: Projede danışmandan faydalanmak istiyoruz. Danışman maliyetini eş-finansman olarak gösterebilir miyiz?

Cevap 43: Projeler kapsamında hangi maliyetlerin uygun kabul edildiği Başvuru Rehberlerinin 2.1.4 bölümünde belirtilmiştir. Burada da belirtildiği üzere "Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile hizmet satın alma maliyetleri "  proje uygulama süresi içinde gerçekleştirilmeleri durumunda projeler için uygun doğrudan maliyet olarak tanımlanmıştır. Danışmanlık hizmet alımları projede yer alan bazı faaliyetlerin gerçekleşmesi için tercih edilebilir ancak projenin tümünün ya da büyük bir kısmının uygulanması için bir danışmanlık hizmeti alımı Başvuru Sahibi kriterlerinde belirtilen  "Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi" koşuluna ters düşeceğinden bu hususa dikkat edilmelidir.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.1.4

Soru 44: Ajansın sağlayacağı finansman desteği yararlanıcıya ne şekilde aktarılacaktır? Örneğin; Proje başlangıcında bir kısmı mı yoksa tamamı mı verilecektir? Hizmet veya mal satın alımlarına ait faturalar Başvuru Sahibi KOBİ olduğunda eş-finansman gereğince yarı yarıya mı karşılanacaktır?

Cevap 44: Başvuru Rehberi 2.5 Bölümünde ödemelere ilişkin hususlar yer almaktadır. Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı,yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eşfinansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son ödemede % 20’si destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır.

Ajans’ın Başvuru Rehberlerinde belirtilen destek limitleri arasında sağlayacağı destekler; projede yer alan uygun maliyetlerin her bir kalemine yönelik değil, projenin toplam uygun maliyet tutarına göre belirlenir. Bu kapsamda kalem bazında değil proje için yapılan toplam harcamalara yönelik ilgili oranlarda destek sağlanacaktır.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.5

Soru 45:  Proje kapsamında sağlanan eş finansman tutarının proje başlangıcında bir bankaya bloke edilmesi mi gerekiyor?

Cevap 45: Proje süresince, yararlanıcıdan eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgeleri ajansa sunması beklenmektedir. Bunun dışında eş finansman tutarının bir bankaya bloke edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Soru 46: Proje bütçesindeki bölümlerde öngörülen limitler nelerdir?

Cevap 46: Proje bütçesinde öngörülen limitler şunlardır;

 • Yeni ekipman satın alma maliyetleri proje toplam uygun maliyetinin %65'ini geçmemelidir,
 • Küçük ölçekli yapım işleri ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30'unu geçmemelidir,
 • İdari maliyetler (projenin uygun dolaylı maliyetleri) projenin toplam uygun maliyetlerinin %5'ini geçmemelidir.

Bunların dışında bütçede yer alan herhangi bir kalem ya da başlık için bir alt ya da üst sınır öngörülmemiştir.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.1.4

Soru 47: Refurbished (yenilenmiş-sıfırlanmış) cihaz, üretici firma garantisinde olursa bu cihazların alımları programlarınız kapsamında uygun maliyet midir?

Cevap 47: Refurbished (yenilenmiş-sıfırlanmış) cihaz alımları, üretici firma garantisinde bulunsa dahi ikinci el ekipman olması nedeniyle uygun maliyet değildir.

Soru 48: Medikal sektör alanında faaliyet gösteren bir firma olarak yapacağımız bir proje için Üniversitede görevi devam eden bir profesörden danışmanlık desteği almak istiyoruz. Ama bu harcamaya yönelik bir fatura alamıyoruz.  Bu harcama kalemini gösterebileceğimiz bölüm ve harcama için yapabileceğimiz ödeme şekli ne olacaktır?

Cevap 48: Bir maliyetin uygun olarak kabul edilebilmesi için yararlanıcının ya da proje ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orjinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.  Danışmanlık hizmet alımı bu şartı ve Başvuru Rehberi 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu başlığı altında belirtilerin diğer uygunluk şartlarını yerine getirdiği takdirde Bütçe Formu Ek B-1 bölümünde "6.diğer" başlığı altında bütçelendirilmelidir. Projede yer alacak personelin halen çalıştığı kurumda tabi olduğu mevzuata göre ödemeler gerçekleştirilir.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.1.4

Soru 49: Ankara’nın yerelinde bulunan Kurumumuzun ana faaliyet merkezi dışında bir noktada (Ankara merkezde) açacağımız proje ofisimiz için, EK B-1.Faaliyet bütçesi formundaki "4. Yerel ofis maliyetleri" alanındaki kalemleri yazabilir miyiz? Bu başlığı da "4. Merkezi ofis maliyetleri" olarak değiştirebilir miyiz?  Bu kalemler merkez ofisimiz için uygun maliyet olarak kabul edilir mi?

Cevap 49: Proje kapsamında belirli bir faaliyetin yürütülmesi için mutlaka gerekli olan salon kiralama, ofis kiralama gibi kiralama giderleri uygun doğrudan maliyet olarak kabul edilmektedir. Belirtilen nitelikleri taşıyan ofis kiralama maliyetleri bütçe dokümanı 4.2 Ofis Kirası kalemi altında bütçelendirilmelidir. Bütçe kalem başlıklarının değiştirilmemesi gerekmektedir.

Referans: EK B Bütçe Dokümanı

Soru 50: Turizm alanındaki projemiz için yöresel yemeklerin yapılacağı bir restoran, turistleri ağırlayacağımız bir otel ve müze için tarihi bina(lar) kiralamayı düşünüyoruz. Bu bina(lar)ın kira ücretleri uygun maliyet olarak kabul edilebilir mi? Edilemez ise eş finansman olarak mı kabul edilebilir?

Cevap 50: Projeler gayrimenkul yatırımlarını içeremeyeceğinden bina, arsa ve arazi kiralama veya satın alma maliyetleri uygun maliyet değildir. Uygun olmayan maliyetler eş-finansman olarak kabul edilemez. Bununla birlikte, proje kapsamında öngörülen salon ya da ofis kiralama gibi kiralama giderleri ancak ve ancak projedeki belirli bir faaliyetin yürütülmesi için mutlaka gerekli ise uygun doğrudan maliyet olarak kabul edilmektedir.

Referans: EK B Bütçe Dokümanı

Soru 51: Kültür ve doğa turizm projemiz kapsamında, proje kapsamında yer alan  restoranda yöresel yemekleri yapan(aynı zamanda müşterilere tanıtan) aşçı ve garson, yine projemiz kapsamında ilçemize gelecek olan turistleri ağırlamak amacıyla açacağımız (butik) otelde çalışacak olan otel görevlisi (resepsiyon,temizlik,v.b. işlerle sorumlu), yöremize ait kültürel ürünleri,eserleri sergileyeceğimiz müzede çalışacak müze görevlisi ücretleri (maaşları) uygun maliyet olarak kabul edilebilir mi? Bu restoran,otel ve müze için alacağımız mobilya ve diğer restoran ve otel eşyaları uygun maliyet olarak yazılabilir mi? Bu restoran,otelde ve müzede yapılacak olan belirtilen miktarı aşmaması şartıyla küçük maliyetli yapım(inşaat) işleri uygun maliyet olarak bütçeye yazılabilir mi?

Cevap 51: Projeler kapsamında hangi maliyetlerin uygun olduğu, hangi maliyetlerin uygun olmadığı Başvuru Rehberlerinin 2.1.4 bölümünde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu kapsamda projede görevlendirilmiş teknik personelin maaşları, diğer ilgili ücret ve maliyetleri, piyasa fiyatlarına uygun olmaları, projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları ve proje toplam uygun maliyetinin %65 (yüzde altmış beş)’ini aşmamaları koşulu ile yeni ekipman satın alma maliyetleri ve projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyetler arasındadır. Başvuru Sahiplerinin ilgili bölümde yer alan maliyet kriterlerine uygun olarak proje bütçelerini oluşturmaları gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.1.4

UYGULAMA SÜRECİ

Soru 52: Ön ödemenin alınması durumunda bütçe ortaklar arasında nasıl paylaştırılacaktır. Tarafınızdan yapılacak ön ödeme tek bir kuruma mı yapılacaktır, yoksa bütçeye uygun olarak ortaklar arasında tarafımızdan mı paylaştırılacaktır?

Cevap 52: Ön ödeme, Başvuru Sahibi tarafından gerekli koşulların (Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından, her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının % 10’u oranında teminat alınması, vb) yerine getirilmesini takiben yararlanıcıya (Başvuru Sahibine)  ait sözleşmede belirtilen banka hesabına aktarılır. Harcamalar bu hesap üzerinden yapılacaktır.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.5

Soru 53: Projenin çıktılarının ortaklar arasında paylaşımına ilişkin bir sözleşmenin tarafınıza proje başvurusunda iletilmesi gerekir mi?

Cevap 53: Proje Sonuçlarının kullanımına yönelik koşullar,  ilgili projenin başarılı olarak değerlendirilmesi durumunda Başvuru Sahibi ile imzalanacak Sözleşme'de yer alacaktır. Standard Sözleşme maddelerine göre  "Proje sonuçlarının, raporların ve ilgili diğer belgelerin mülkiyeti ve isim hakkı ile fikri ve sınai mülkiyet hakları" destek yararlanıcısına aittir. Buna uygun olarak çıktıların paylaşımı konusunda Başvuru Sahibi ve ortaklar arasında antlaşmalar söz konusu olabilir, Ajans bu antlaşmalara yönelik herhangi bir belge talep etmemektedir. Böyle bir belgenin başvuru formuna eklenmesi ortaklığın kalitesinin olumlu bir göstergesidir.  

Referans: Standart Sözleşme Ek-2 Genel Koşullar

Soru 54: Tarafınızdan onaylanmış olan proje bütçesi, projenin başlangıcında veya tamamlandığında def'aten mi, yoksa proje süresi içinde dilimler halinde mi ödenecektir?

Cevap 54: Başvuru Rehberi 2.5 Bölümünde ödemelere ilişkin hususlar yer almaktadır. Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı,yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eşfinansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son ödemede % 20’si destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.5

Soru 55: ...... Derneği olarak, başvuracağımız Hibe Programı kapsamında Proje içinde yer alan iştirakçilerin logoları ve / veya isimleri projenin görsel dokümanlarının  (projenin ismi, web sitesi, afişler, broşürler, kitapçıklar v.s gibi) hepsinde kullanılabilir mi?

Cevap 55: Yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde Ajansın sağladığı mali desteği ve Kalkınma Bakanlığı'nın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için, Ajansın internet sitesinde www.ankaraka.org.tr yayınlanan “Mali ve Teknik Destek Programları Görünürlük Usul ve Esasları” na uygun olarak gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu rehberde belirtilen kurallara uymak koşuluyla projede yer alan Başvuru Sahibi, ortak ve iştirakçilerin logo ve isimleri projenin tanıtım materyallerinde kullanılabilir. Ancak bu logo ve isimler Ajansın ve Kalkınma Bakanlığı'nın logolarından daha büyük ve görünür olmamalıdır.

Referans: Mali ve Teknik Destek Programları Görünürlük Usul ve Esasları

Soru 56: Başvuru Sahibi tarafından sağlanacak eş-finansmanın proje hesabına toplu olarak mı yatırılması gerekiyor? Ödeme yaptıkça harcamaların belgelendirilmesi yeterli midir?

Cevap 56: Başvuru Sahibi ya da ortakları tarafından sağlanacak eş-finansmanın sözleşme imzalanması ardından proje hesabına toplu olarak yatırılması bir zorunluluk değildir. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir ve Ajans, usulüne uygun olarak yapılmış harcamalara eş finansmanı oranında katılır. Buna göre, Ajansın ödeme yapabilmesi, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını tevsik eden belgelerin ajansa teslimi ve kabulü şartına bağlıdır.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.5

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Soru 57: Değerlendirme  Süreci en son ne zaman belli olur?

Cevap 57: Başvuru Rehberi  2.4.2'de de belirtildiği üzere Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 30/11/2011’dir. Bu tarih kesin olmayıp, gelen başvuru sayısına göre değişebilecektir.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.4.2

GENEL

Soru 58: 2012 yılında da 2011 yılı teklif çağrısı kapsamındaki konu başlıkları desteklenir mi? 2012 Yılı Destek Programı ne zaman açıklanır?

Cevap 58: Ajansımızın belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çıkacağı mali ve teknik destekler hakkında her türlü bilgi Ajans web sitesinde (www.ankaraka.org.tr)  yer alacaktır.   Ajans web sitesini düzenli takip ederek mali ve teknik destek süreçleri hakkında gerekli bilgilere erişebilirsiniz.

Soru 59: Bir kurum/kuruluş hem Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programına hem de Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına proje verebilir mi?

Cevap 59: 2011 Proje Teklif Çağrısı için çıkılan "Yenilikçi Uygulamalar" ve "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi" Mali Destek Programları kapsamında;

Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar iki mali destek programı için toplamda;

 • Sadece bir proje teklifi için başvuruda bulunabilir ve destek alabilirler, 
 • Bir tanesi Başvuru Sahibi, ikisi Proje Ortağı olarak en fazla üç ayrı projede yer alabilirler.

Kar Amacı Güden Kurum/Kuruluşlar ise iki mali destek programı için toplamda;     

 • Sadece bir proje teklifi için başvuruda bulunabilir ve destek alabilirler,
 • Bir tanesi Başvuru Sahibi, diğeri de Proje Ortağı olarak en fazla iki ayrı projede yer alabilirler.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.1.3

Soru 60:  Başka bir kurum tarafından desteklenen bir projenin yeni bir bölümü için farklı bütçe kalemleri talep edilmek kaydıyla başvuru yapılabilir mi?

Cevap 60: 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 2. bendine göre, Ajans başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden proje ve faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamayacaktır. Buna göre Ajans başka bir program kapsamında desteklenen aynı faaliyet kalemlerini içeren faaliyetlere eş zamanlı destek sağlamayacaktır.

Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 7

Soru 61: Proje bütçesinin ne kadarını karşılayacağına Ajans nasıl karar veriyor? Kriterler nelerdir?

Cevap 61: Mali Destek Programları kapsamında projelere verilecek  azami ve asgari destek oranları Başvuru Rehberlerinin 1.3 Bölümünde belirtilmiştir. Başvuru sahipleri projeleri için Ajanstan talep edecekleri destek oranlarını statülerine uygun olan alt ve üst limitler arasında olmak suretiyle kendileri belirleyecektir.

Referans: Başvuru Rehberleri 1.3

Soru 62: Hali hazırda yürütmekte olduğumuz TÜBİTAK destekli projelerimiz sonucu ortaya çıkan yeni fikirlerin geliştirilmesine ilişkin hazırlanacak bir proje teklifi "Ajans başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve/veya uygulaması devam eden proje ve faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamayacaktır" ifadesi ile çelişir mi? Diğer bir ifade ile yürümekte olan projemizde sonradan ortaya çıkan gereksinimleri ajansınızdan karşılamak istememiz yasaklanmış mı oluyor?

Cevap 62: Ajans başka bir program kapsamında desteklenen aynı faaliyet kalemlerini içeren projeler için eş zamanlı destek sağlamayacaktır. Projenizin büyük bir programın parçası olması ya da daha önceki başka bir projenin devamı olması başvuru ve destek almaya engel değildir. Bununla birlikte, Başvuru Formu 1.8.2 bölümünde projesinin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda Başvuru Sahibinden projesini öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edeceğini, iki proje arasındaki bağlantıları ayrıntılı olarak açıklanması beklenmektedir.

Referans: Başvuru Formu 1.8.2

Soru 63: Kurumunuza sunulan proje teklifi onaylanacak olursa, projenin sahibi eğer bir "kar amaçlı kuruluş" ise teminat talep edilecek midir?

Cevap 63: Mali destek programlarının Başvuru Rehberleri 2.5 Bölümünde de belirtildiği üzere, projeleri kabul edilen Kâr amacı güden kurum/kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından sözleşme aşamasında öngörülen toplam destek miktarının  %10'u oranında teminat istenmektedir.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.5

Soru 64: Teşvik Belgesi olan bir yatırım için başvuru yapılabilir mi? TR51/11/YEN referans numaralı Ankara Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programının Başvuru Rehberinde "Ajans başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden proje ve faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamayacaktır." denmektedir. Teşvik belgesi alan projemiz, bu tanıma göre bütün faaliyetleri tamamlanmamış olsa da mali destek almış sayılmakta mıdır? Henüz hayata geçirilmemiş ancak teşvik belgesi kapsamındaki faaliyetler/alımlar için proje başvurusu yapabilir miyiz?

Cevap 64: 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 7. maddesinin 2. bendine göre, Ajans başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam eden proje ve faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamayacaktır. Buna göre Ajans başka bir program kapsamında desteklenen aynı faaliyet kalemlerini içeren faaliyetlere eş zamanlı destek sağlamayacaktır.

Soru 65: Proje Başvuru dokümanında Ankara Kalkınma Ajansı tarafında yapılan açıklama bölümleri silinebilir mi? (Sayfa kısıtlaması olan bölümlerde sadece başvuru sahibinin yazdığı bölümler mi dikkate alınacaktır?)  Doküman doldurulurken yazı karakteri ve büyüklüğü ne olmalıdır?

Cevap 65: Proje Başvuru dokümanları  doldurulurken “Times New Roman”  yazı tipi ve “12” punto  kullanılmalıdır. Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.

Referans: Başvuru Rehberleri 2.2.1

Soru 66: Başvuruyu Ajans