Ankara'da toplum kalkınması dediğimiz mesele aslında uygarlığın nimetlerinin herkese ve özellikle Ankara'da köylere kadar götürülmesi ve mülki alanın her yerinde yaşayan vatandaşlarımızla buluşturulması hedefini içermektedir. Ankara'da kim nerede oturmak istiyorsa elbette orada oturmalıdır. Şimdi bize düşen görev bu oturulan yerlere medeni hizmetlerin, uygarlık nimetlerinin götürülmesi ve Ankaralıların yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır.

Ankara'da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini arttırıcı gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda gerekli her türlü desteğin sağlanması hususları esas olmak üzere Ankara Kalkınma Ajansı faaliyetine başlamıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı kamu kesimi, özel kesim, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak suretiyle sürdürülebilirliği de sağlayarak bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını mutlaka azaltacaktır.

Dünya şehri Ankara hepimizin hedefidir. Kalkınma Ajansı Ankaralılara kutlu olsun.

Alâaddin YÜKSEL
Ankara Valisi
Ankara Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı

ADRES

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11
06460 Çankaya / ANKARA

TELEFON

(312) 310 03 00

FAKS

(312) 309 34 07

E-POSTA

bilgi@ankaraka.org.tr